Kompletterande information om nya parkeringsregler vid MDH Västerås

2014-01-10 | Student

Högskolan har fått besked från hyresvärden Hemsö att Q-park tagit över delar av parkeringsplatserna vid högskolan i Västerås från och med 1 januari 2014. Det innebär att det finns två operatörer med olika biljettsystem, Q-park och Västerås stad. Observera att de månadsbiljetter som är inköpta innan bytet av maskiner gäller fram till och med den 20 januari även inom Q-parks nya områden.

De parkeringstillstånd som personal och studenter har, kommer att gälla även vårterminen 2014.

Nya biljettautomater sätts just nu på Q-parks platser. Om du redan löst månadsbiljett så kan du alltså inte längre stå på Q-parks parkeringar utan måste då lösa en ny månadsbiljett som gäller för deras parkeringar. Enligt Q-park kan taxan komma att skilja sig något från den som Västerås stad har.

– Vi är naturligtvis inte nöjda med att få olika biljettsystem och har inlett en dialog med Q-park för att så långt det går förenkla för personal och studenter, säger Elin S. Olander, fastighetschef på MDH.