Kompetenta ledare avgörande för hållbar framtid

Hedersdoktorernas dag med Karl-Henrik Robèrt på MDH

2016-04-28 | På campus Forskning/Samverkan Omvärld

Världens ledares kompetens och förståelse för vad som behöver göras är avgörande för att bygga ett mer hållbart samhälle. Det konstaterade Karl-Henrik Robèrt, hedersdoktor vid MDH, vid sin föreläsning under Hedersdoktorernas dag. Under den efterföljande paneldiskussionen presenterades både farhågor om vart världen är på väg liksom goda exempel som inger hopp.

 

Publiken fick ta del av en föreläsning som satte fingret på vad som är nödvändigt för att möjliggöra en mer hållbar utveckling. Karl-Henrik Robèrt menar att det inte går att angripa enskilda problem och hitta lösningar på dem, det är nödvändigt att se på helheten. Allt hänger samman och så länge varje expertgrupp arbetar med sina egna isolerade problem kommer det inte att räcka. Världens ledare måste ha kunskapen att se sammanhangen.

Föreläsningens bilder (pdf 3,6 MB)

Paneldiskussionen under ledning av moderator Claes Jonsson utvecklade föreläsningen och tog fasta på vad forskare som Emma Nehrenheim och Clas Eriksson vid MDH lyfte frågorna utifrån sina perspektiv. Från Mälarenergi delade Niklas Gunnar med sig av sina erfarenheter från energibranschen och Mats Tapper, Peab, från bostadbranschen. Johan Wennhall hade ett socialt perspektiv som representant för Västerås Stad.

Publiken tog sedan vara på möjligheten att ställa frågor till panelen och Karl-Henrik Robèrt på det efterföljande minglet.

Fler representanter från MDH:s kollegium, panelen och Karl-Henrik Robèrt fortsatte sedan att diskutera hållbart samhälle vid ett rundabordssamtal.

A strategic approach to sustainable transport system development (pdf 1,5 MB)

Artikel av Karl-Henrik Robèrt (pdf 1,5 MB)