Kommunen och högskolan satsar tillsammans på nytt campus i Eskilstuna

2011-09-29 | Student

Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola satsar tillsammans på ett nytt område för högskolans verksamhet. Idag undertecknades en principöverenskommelse om att ett nytt campusområde ska byggas i Eskilstunas innerstad.

 

 

 

En högskola är en verksamhet i ständig utveckling där forskningsprojekt och utbildningsutbud kräver anpassningsbara lokaler med modern infrastruktur. Dagens högskolelokaler i Eskilstuna är svåra att anpassa för en modern verksamhet som Mälardalens högskolas. Därför har högskolan och Eskilstuna kommun under en tid diskuterat möjligheterna till ett nytt campus.

Idag har kommundirektör Pär Eriksson, kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S), rektor Karin Röding och högskolestyrelsens ordförande Madeleine Caesar skrivit under en principöverenskommelse där det står klart att den yta som är aktuell för högskolans nya lokaler är där Vattenpalatset och Sporthallen står idag. Vattenpalatset är K-märkt exteriört, vilket innebär att fasaden lämnas oförändrad. I övrigt kommer förändringar att ske för att anpassa ytan till högskolans behov, men det är ännu inte klart hur stora omvandlingarna kommer att bli.

- Det känns jättebra att Eskilstuna kommun vill satsa tillsammans med oss när det gäller ett nytt campusområde. En högskola är en verksamhet i ständig utveckling där forskningsprojekt och utbildningsutbud kräver anpassningsbara lokaler med modern infrastruktur. Genom ett nytt campus kan vi skapa en samlad och dynamisk plats för högskolan, något som är positivt både för studenter och personal men även för Eskilstuna som får ett sammanhållet citycampus, säger Karin Röding.

 

- Vi är glada över att högskolan väljer att satsa på utvecklingen av ett nytt campus i Eskilstuna. Det gynnar våra utvecklingsambitioner för Eskilstuna och regionen. Högskolan är en viktig kraft för att höja utbildningsnivåerna i Eskilstuna, vilket på sikt skapar fler jobb och gynnar tillväxten av näringslivet, säger Jimmy Jansson.

Nästa steg i utvecklingen är att jobba fram olika former av avtal där det i detalj regleras hur den fortsatta processen ska gå till. Först 2016 kan ett nytt campus vara på plats.