Kan VR minska läkemedelsförbrukningen hos personer med demens?

2019-03-05 | Forskning/Samverkan Omvärld

Forskare vid MDH ska i ett nytt projekt ta reda på om positiva upplevelser genom virtual reality (VR) kan minska oron, sänka läkemedelsförbrukningen och öka välbefinnandet hos personer med demens.

− Effekten av att använda VR-teknik i vården är relativt outforskad. Ingen tidigare studie har inriktat sig på personer med demens och varit i liknande omfattning som vårt nya projekt, säger Annelie Gusdal, projektledare och universitetslektor i vårdvetenskap på MDH.

Under projektet, som utförs på Måsta ängs akademiska vård- och omsorgsboende i Eskilstuna, ska tio personer använda virtual reality under åtta veckor.

− Två till tre gånger i veckan kommer de använda VR-glasögon som visar olika miljöer och situationer. Varje film är mellan 20 och 30 minuter lång och ska vara rofylld och trygg, säger Annelie Gusdal.

Utvärdering

Utvärderingen sker genom att vårdpersonalen använder sig av speciella bedömningsinstrument som mäter beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, såsom oro och ångest.

− Även läkemedelsförbrukningen undersöks och dessutom kommer vårdpersonalen intervjuas om sina erfarenheter av omvårdnaden av personerna, säger Annelie Gusdal.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan MDH, Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun, IT-företaget Atea Sverige AB samt SPF Seniorerna i Eskilstuna. Huvudfinansiär är Eskilstuna kommun.

Kick off

Den 7 och 8 mars 2019 hålls en Kick-off för projektet på Måsta Ängs akademiska vård- och omsorgsboende. Måstaängsvägen 2, Eskilstuna. Röda rummet, 1 tr.

• 7 mars, klockan 10.00 - 12.00

• 7 mars, klockan 13.00 - 15.00

• 8 mars, klockan 10.00 - 12.00

• 8 mars, klockan 13.00 - 15.00

Vid frågor om projektet, kontakta:

Annelie Gusdal, projektledare och universitetslektor på MDH:
016-15 32 79
Christine Gustafsson, docent i vårdvetenskap.
016-15 34 69