Kammarmusikkurs godkänd av HSV

2012-12-21 | Student

Avdelningen för musik har i Högskoleverkets granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen fått godkänt för kurs Sommarakademi I.

Under året granskade Högskoleverket 56 kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2012. De granskade kurserna hör till en mängd olika verksamhetsområden, exempelvis teknik, estetiska lärprocesser, kläddesign, kvantfysik och musik. Bland kurserna godkändes bara 35 stycken och en av dem var Kammarmusikens Sommarakademi.

 - Sommarakademin blev godkänd som konstnärlig kurs utan minsta anmärkning, medan flera välrenommerade konstnärliga lärosäten fick bristande kvalitet på sina kurser. Det är ett glädjande besked och säger något om den kvalitet vi håller, säger Lena Hellström-Färnlöf, professor och konstnärlig ledare för avdelningen för musik.

Sommarakademins mål är att ge tekniska och musikaliska kunskaper för interpretation av den västerländska konstmusikrepertoaren, samt att bered­a studenten för att möta den professionella arbetsmarknaden och dess krav med fokus på auditions. Kursen syftar också till, förutom instudering av repertoar på hög nivå, att stärka studentens egna konstnärliga identitet och kritiska tänkande.

 - Kursen i somras var väldigt lyckad, den gavs i våra fantastiska lokaler på Västerås Slott vilket i kombination med våra välmeriterade lärare lockade musikstudenter från hela landet säger Staffan Sandström, avdelningschef för avdelningen för musik på Mälardalens högskola.