Jessica Bruch forskar för smartare produktion

2016-10-04 | Forskning/Samverkan

Personbilar, hushållsapparater och mobiltelefoner är några av de produkter som byts ut allt oftare och varje modell finns bara en kort tid på marknaden. Den ökande utvecklingstakten ställer stora krav på de fabriker som tillverkar dessa produkter. Jessica Bruch, ny docent vid Mälardalens högskola (MDH), forskar därför om hur smartare produktionsutveckling kan skapa konkurrensfördelar för svensk industri.

Jessica Bruch är universitetslektor i produktrealisering och ny docent vid MDH. Hennes forskning handlar till stor del om vikten av effektiv och hållbar produktionsutveckling.
– Vi behöver bli bättre på att utforma produktionssystem som enkelt kan anpassas för att tillverka olika framtida lösningar. Det går helt enkelt inte att bygga nya system för varje ny produkt, säger Jessica.

Produktionsutvecklingen börjar för sent
Hennes forskningsresultat visar att produktionsutveckling ofta sker för ostrukturerat.
– Utvecklingsprocessen känns fortfarande omogen inom svensk industri. Ofta börjar man för sent, löser problem lite som de kommer och fokuserar för mycket på produkten, utan hänsyn till vilka kompetenser eller maskiner som kommer att behövas under tillverkningen, säger Jessica. 

En mer effektiv produktionsutveckling skulle innebära en rad fördelar, menar hon.
– Ju effektivare produktionsutveckling, desto mindre slöserier, fler marknadsandelar och större möjlighet att behålla produktionen i Sverige. Dessutom kan alla köpa en produkt för att plocka isär och lära sig om, men man kan inte lära sig hur den har tillverkats. Där har du en stor konkurrensfördel, säger Jessica.

Jessica kommer ursprungligen från Schotten i Tyskland och har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Technische Universität Hamburg. Hon flyttade till Sverige och Eskilstuna för att genomföra sin forskarutbildning vid MDH och disputerade 2012 med avhandlingen Management of design information in the production system design process.

”Forskning ska göra nytta”
Under arbetet med avhandlingen fokuserade Jessica på informationshantering inom utveckling av produktionssystem. Hon har sedan dess fortsatt på samma spår, med målet att bidra med verktyg som kan stärka svensk industri. Bland annat har hon varit projektledare för EQUIP, ett treårigt forskningsprojekt som genomfördes i samverkan med AstraZeneca, GoodTech Solutions, Siemens Business Systems och Volvo Construction Equipment, där syftet var att ta fram en arbetsmodell för beställare och leverantörer av produktionsutrustning. Just möjligheten till samverkan på MDH, mellan akademi och industri, ser Jessica som avgörande för sin forskning. 
– Det är spännande att få ta del av utmaningar i olika typer av verksamheter, på allt från fabriksgolv till fabriksledning. Jag vill att min forskning ska göra nytta och samverkan skapar så många möjligheter till utveckling. Kopplingen till industri är väldigt viktig för att verkligen förstå de utmaningar som finns idag, säger Jessica.

”Sverige ska konkurrera med excellens”
Jessica bor idag i Eskilstuna med sin familj och kommer fortsätta forska på MDH. Hon är bland annat delaktig i Water-in-a-Box, ett samverkansprojekt med syfte att skapa produktionskonceptet för en soldriven, portabel vattenrenare som kan omvandla havsvatten till dricksvatten. Inom ramen för projektet Strategic production development bidrar hon med akademisk kompetens på Volvo Construction Equipment, och hon är även projektledare för forskningsprojektet Core Plant Excellence (COPE). Projektet drivs i samverkan med Tekniska högskolan i Jönköping (JTH) samt ett flertal tillverkande företag och kommer pågå under de kommande tre åren.  Syftet är att kartlägga vilka egenskaper som krävs för att svenska fabriker ska kunna ansvara för ledning och förmedling av företagens utveckling av teknik, processer och arbetsmetoder i sin globala verksamhet.
– De svenska fabrikerna ska vara så kallade huvudfabriker vilket är en roll med stor potential, men det är viktigt att kartlägga vad som krävs för att de ska bli framgångsrika. Vårt mål är att Sverige ska konkurrera med excellens, säger Jessica.