Jämlikhet – en föreläsningsserie i höst

2012-09-11 | Student

Jämlikhet handlar om att se, förstå, värdesätta och ta tillvara den mångfald som finns i dagens samhälle. Och mångfald är en rättvisefråga – alla ska ha samma möjligheter.

Mångfald skapar också förutsättningar för bättre problemlösningar och flexibilitet, samtidigt som det främjar innovation och kreativitet. För att sprida kunskap om mångfald och jämlikhet bjuder MDH in till tre öppna föreläsningar på temat Jämlikhet.

Föreläsningarna är gratis! Anmäl dig till jämlikhetssstrateg Kenneth Melin

”Att leva med Asperger syndrom”

När? Onsdag 26 september klockan 13.15 – 15.30
Var? Sal E308, Eskilstuna
Bengt Jansson föreläser utifrån personliga och yrkesmässiga erfarenheter om hur man kan arbeta med personer som lever med psykisk ohälsa eller har diagnoser som autism, Asperger syndrom och ADHD. Erik Norrström, som själv har Asperger syndrom berättar om sina upplevelser och erfarenheter från barn till vuxenlivet.

”Vad är naturligt i naturen?”

När? Tisdag 9 oktober klockan 13.15 - 15.00
Var? Sal H118, Eskilstuna

Malin Ah-King slår hål på myter och föreställningar om vad som är ”naturligt” i naturen, där könsöverskridande och sex utanför heteronormen är vanligt. Genom att anlägga ett kritiskt perspektiv på evolutionsbiologin synliggör hon kulturella normer som påverkar hur vi ser på och tolkar djurlivet. Malin Ah-King är evolutionsbiolog och genusforskare vid Centrum för genusvetenskap.

”Maskulinitet och urban segregation”

När? Onsdag 24 oktober klockan 13.30 – 15.30
Var? Sal Lambda, Västerås

René León Rosales är forskare vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Utifrån intervjuer med pojkar från olika delar av södra Stockholm diskuterar han relationen mellan konstruktioner av maskulinitet och urban segregation.