”Jag har fått fördjupade kunskaper kring vad det innebär att vara människa”

2018-04-04 | Utbildning

Anders Bjurström kommer från Borlänge och är verkställande direktör för Swedish Empowerment Center, ett företag som arbetar med utveckling för individer, grupper och organisationer. Han ville bredda sin kunskap inom området existentiell vägledning och sökte därför till kursen med samma namn vid MDH.

– I snart 18 år har jag jobbat som verkställande direktör, vilket innebär att jag har övergripande ansvar för företagets verksamhet. Jag är även en del av det arbetslag som utbildar och handleder andra professionella som vill lära sig att arbeta med empowerment som verktyg. Kursen Existentiell vägledning ges på avancerad nivå och går på halvtid vilket gör att det passar bra att kombinera utbildning med arbete, säger Anders Bjurström.

Under kursen får man lära sig hur man konkret möter en annan människa som står inför någon form av livskris eller gränssituation i livet, som gör att personen upplever ångest, stress, oro eller nedstämdhet. Man lär sig hur man tillsammans med en klient utforskar dennes livssituation för att finna ett nytt sätt att leva sitt liv utifrån individens möjligheter och begränsningar.

– Jag har fått fördjupade kunskaper kring vad det innebär att vara människa, de eviga frågorna om vad som är mening och hur jag ska leva mitt liv. Det är nyttig kunskap som jag behöver i min roll som chef, men även inom utbildning av andra professionella, i handledning och i eget klientarbete, säger Anders Bjurström.

Anders Bjurström uppmuntrar alla som på något sätt arbetar som ledare/chef eller i pedagogiska eller vårdande yrken, att skaffa kunskap i existentiell filosofi och psykologi.

– Det bästa med kursen var att få omsätta teorierna i praktiken under kunnig handledning. Det vill säga att arbeta med egen klient under handledning av en legitimerad existentiell terapeut. Det har även varit väldigt givande att utbyta tankar och reflektioner med mina kurskamrater som också har mycket erfarenheter och kunskap som berikar. För att kunna ge stöd till andra behöver man ha ställts inför frågor som handlar om vad det innebär att vara människa och landat i detta åtminstone i relation till sig själv, säger Anders Bjurström.