Introduktionsåret för sjuksköterskor utvärderas

2018-05-16 | Forskning/Samverkan

MDH och Region Västmanland samverkar i ett projekt som syftar till ta reda på om introduktionen för nyblivna sjuksköterskor har fungerat bra och är tillräckligt stöd i yrkesrollen samt hur sjuksköterskor upplever övergången från skola till arbetsliv.

– Tillsammans med klinikernas egna introduktioner erbjuds de nyutexaminerade sjuksköterskorna 20 utbildningsdagar under ett år. Utbildningsdagarna är uppbyggda utifrån identifierade behov inom Region Västmanland, MDH och Vårdförbundet i kombination med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Hittills visar intervjuerna att introduktionsåret är uppskattat, säger Margareta Widarsson, universitetslektor i vårdvetenskap vid MDH.

Introduktionsåret för sjuksköterskor startade 2016 och är obligatoriskt för alla nyutexaminerade sjuksköterskor i Region Västmanland.

– Under den första tiden som yrkesverksam är det speciellt viktigt att man känner trygghet i både mötet med patienter men också med sina arbetsuppgifter. Kompetensutveckling bör vara en naturlig del i arbetet, vilket kan bidra till ökad patientsäkerhet. Vår förhoppning är att utvärderingen ska kunna ligga till grund för fortsatt utveckling av introduktionsåret, säger Margareta Widarsson.

Projektet, som leds av MDH-professor Margareta Asp, förväntas vara klart under 2019.