Intresset för MDH fortsätter att öka bland internationella studenter

2016-02-15 | Utbildning Omvärld

Fler internationella studenter, både inom och utanför EU, söker till MDH:s utbildningar. Det visar den senaste ansökningsstatistiken. Programmet International Marketing har den största ökningen sedan införandet av studieavgifter för fem år sedan och programmet Sustainable Energy Systems har nästan fördubblat antalet sökande jämfört med förra året.

Totalt sett för programmen på avancerad nivå har antalet internationella sökande till MDH:s masterprogram ökat med cirka 51 procent jämfört med 2015. I antalet förstahandssökande är ökningen på 46 procent. Utmärker sig särskilt gör masterprogrammet International Marketing, som uppvisar hela 154 procent fler förstahandssökande i år.

Även för programmen på grundnivå, Analytical Finance samt International Business Management, har antalet internationella förstahandssökande ökat, i år med 32 procent. Analytical Finance har den största uppgången av grundutbildningarna med 43 procent fler förstahandssökande i år.

– MDH strävar efter att vara en internationell miljö så siffrorna är glädjande. Att läsa utomlands eller studera i en mångkulturell miljö på hemmaplan ger inte bara studenterna möjligheter till nya erfarenheter och ny kunskap utan också en högre grad av anställningsbarhet, säger vikarierande rektor Paul Pettersson.

Samtliga program och kurser är fortfarande öppna för sen anmälan på universityadmissions.se och studenter från inom EU/EEA har även möjlighet att ansöka i de nationella antagningsomgångarna.