Internationellt studentprojekt för smartare stadsplanering i Västerås

2019-04-18 | Utbildning Student Forskning/Samverkan På campus

Studenter från MDH och sju lärosäten i de nordiska och baltiska länderna har fått i uppdrag från Västerås stad att tillsammans komma med idéer gällande Mälarporten, Västerås största stadsbyggnationsprojekt någonsin. Uppdraget ges inom ramen för Nordplus, som är ett nätverk för internationellt utbyte mellan lärosäten i de nordiska och baltiska länderna.

Just detta NordPlus-nätverk (NordBiz) har funnits i 26 år och under åren har totalt cirka 600 studenter gjort någon form av utbyte inom nätverket. NordBiz har under åren utvecklat olika intensivkurser, där syftet är att studenterna ska ges möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och lära sig att samarbeta över gränserna. I år är det totalt 34 studenter som är involverade via kursen "Smart Cities – Building a Sustainable Future: Consumer Behavior” på MDH, som Charlotta Edlund ansvarar för.

– Det här är ett ypperligt tillfälle att få öva på att samarbeta med människor från andra länder och kulturer, som kan ha andra perspektiv än man själv. Vi har också haft turen att hitta ett fint samarbete med Mälarporten, vilket varit otroligt lärorikt både för oss lärare och för studenterna, säger Charlotta Edlund.

 

Skarpt projekt från Västerås stad

Mälarportens projektledare Viktoria Ohlsson gav studenterna i uppdrag att komma med idéer om boende, logistik, konsumtion, framtidens digitala resecentrum samt utnyttjande av byggnader i Västerås framtida stadsdel Mälarporten. Studenterna fick i förväg sammanställa rapporter över hur hemlandet arbetar med smarta städer och samlades nyligen under en intensivvecka på MDH i Västerås för att arbeta i grupper kring uppdraget och även presentera slutresultatet.

Viktoria Ohlsson berättar att hon är imponerad över hur mycket studenterna hunnit prestera under de tre dagar de haft på sig att sammanställa rapporten.

– Frågeställningarna de fick att jobba med var stora och svåra. I vissa fall bekräftar deras rapporter sådant som vi själva diskuterat, gissat, eller kommit fram till. Men även att få bekräftat saker från någon annans perspektiv, i detta fallet från unga studenter som har en annan utgångspunkt än oss och som till viss del vänder sig till andra informationskällor än oss, är värdefullt. Då vet vi att vi är på rätt spår, säger hon.

Viktoria Ohlsson berättar också att de kommer att ta hänsyn till studenternas slutsatser och förslag i frågor framöver. Hon betonar även att samarbetet med högskolan varit värdefullt för projektgruppen.

Det här var projekt Mälarportens första konkreta samarbete med högskolan. Framåt i projektet är forskning och innovation jätteviktiga frågor för oss och vi vill ha all input vi kan få. Dessutom är det mycket värdefullt för oss med inspel från, och dialog med, yngre samhällsinvånare – de som kommer att bo i det framtida Mälarporten! Vi är glada att denna typ av samarbeten kan gynna alla parter, och hoppas på fler i framtiden.

Positiva studenter

Ellen Söderlund, som studerar på internationella marknadsföringsprogrammet vid MDH, har tillsammans med sina gruppkamrater presenterat sina idéer på hur Västerås stad kan utveckla framtidsprojektet Mälarporten gällande smart boende.

– Det har varit en fantastisk upplevelse och vi har lärt oss massor om hållbarhetsfrågor och samarbete, säger de.