Instiftande av stipendium för svenska sjuksköterskestudenter

2013-08-26 | Student

Swedish Care International (SCI) har instiftat ett stipendium som svenska sjuksköterskestudenter på landets lärosäten kan söka.

Queen Silvia Nursing Award ska bidra till att möta en av framtidens största utmaningar genom att främja kompetens och idéer för god och uthållig global vård med fokus på äldre. Stipendiet skall också skapa attraktivitet för sjuksköterskeutbildningarna och en positiv möjlighet för dess studenter att bidra med idéutveckling  och förslag till framtidens vårdutmaningar.

Till Queen Silvia Nursing Award sökes nu sjuksköterskestudenter som genom idéer och innovationer vill bidra till att utveckla framtidens svenska vård och omsorg med fokus på äldre.

Sök- och urvalsprocessen

Processen är nätbaserad med start 1 september 2013 och sker under en tremånadersperiod. Förslagen och idéerna utvärderas löpande av en expertpanel inom demens- och äldrevård.  Till ansökningssidan

Vill du veta mer om Swedish Care International eller Queen Silvia Nursing Award, besök respektive hemsida
www.sci.se

www.queensilvianursingaward.se