Indisk delegation besöker MDH för att lära om hållbarhetsfrågor

2019-04-25 | Forskning/Samverkan På campus Omvärld

I maj kommer MDH att få besök av en indisk delegation bestående av beslutsfattare och forskare som vill lära sig mer om hur Sverige arbetar med hållbarhetsfrågor.

 

Sverige är världsledande inom områden som förnybar energi och hållbara energisystem.  Indien gör framsteg inom klimat- och hållbarhetsområdet, men tampas fortfarande med en del miljöutmaningar utifrån ett samhällsperspektiv. Nu vill landet dra lärdom av Sveriges hållbarhetsresa.

Under fem dagar, från och med 6 maj, kommer delegationen att träffa politiker och tjänstemän, forskare vid MDH, samt representanter från näringsliv och industri i Eskilstuna och Västerås. Syftet med besöket är att utbyta kunskap och erfarenheter länderna emellan. Programmet förväntas också växa till ett dubbelriktat utbytesprogram där representanter från Sverige kan besöka Indien för att få insikt i hur de arbetar med hållbarhetsfrågor.

– Det finns många fördelar med det här samarbetet. Det gynnar bland annat våra studenter som får möjlighet att göra exjobb i Indien om hur landet kan fortsätta den hållbara utvecklingen. Det ger oss också en chans att sprida vår kunskap till andra länder, där vi har kommit långt ur ett internationellt perspektiv. Det öppnar även upp för nya forskningssamarbeten vilket är positivt för utvecklingen, säger Erik Dahlquist, professor i energiteknik vid MDH.

 

Samverkan mellan många parter

Besöket i Västerås och Eskilstuna organiseras av MDH tillsammans med Västerås indiska svenska föreningen (VISA), Västerås stad och Anaadi Foundation. Anaadi Foundation är en icke-statlig organisation från södra Indien som har som målsättning att inspirera unga människor att leda ett självförsörjande och socialt medvetet liv. Stiftelsen har tillsammans med FN och många lokala organ i Indien organiserat olika program för hållbarhetsmedvetenhet, både för landsbygd och städer, för att göra människor anpassningsbara till hållbara metoder och sätt att leva.

 

Mer information

För mer information, kontakta Erik Dahlquist , professor i energiteknik vid MDH
eller Subrat Sahoo , seniorforskare på ABB Corporate research.