Hon vill samla ihop MDH:s kvinnliga ingenjörer

2018-01-17 | Student Utbildning

30 januari är det kick off för Athena, ett nätverk för kvinnliga ingenjörsstudenter på MDH.
– Syftet med nätverket är att förena MDH:s kvinnliga ingenjörer så att vi kan peppa och inspirera varandra inför de framtida utmaningar kvinnliga ingenjörer kommer att ställas inför, säger Hanna Knaust, en av drivkrafterna bakom nätverket.

 

 

Hanna Knaust pluggar civilingenjör i industriell ekonomi med inriktning på energiteknik. Hon läser fjärde året och har under sin studietid märkt av att det finns ett behov att samla ihop högskolans kvinnliga ingenjörsstudenter.

– Det finns en hel del kvinnliga ingenjörsstudier på MDH, men få av oss är medvetna om varandras existens. Vi har en hel del gemensamt. Vi pluggar i en mansdominerad studiemiljö och kommer så småningom att börja arbeta på en mansdominerad arbetsmarknad. Som tjej kan man då känna sig ensam. Vi tror att vi blir bättre rustade att hantera framtida utmaningar om vi samlar kraft tillsammans. Det är tanken bakom nätverket Athena, berättar Hanna Knaust som tillsammans med studiekamraten Stephanie Andersson är initiativtagare.

Regelbundna träffar med föreläsare

Tanken är att nätverket ska träffas regelbundet och utbyta tankar och erfarenheter med varandra. Planen är också att jobba tätt tillsammans med näringslivet och bjuda in föreläsare och mentorer som kan ge sina råd och tips.

Under den kick off som planeras till 30 januari på Kåren i Västerås har Mälarenergi:s HR-chef Lina Öberg bjudits in för att hålla ett tal till de kvinnliga ingenjörerna.

Vill du veta mer om nätverket och den kick off som planeras till 30 januari? Anslut dig till facebookgruppen ”MDH´s kvinnliga ingenjörsnätverk-Athena”.