Hon efterlyser större förståelse för barnens olika förutsättningar

2016-10-27 | Forskning/Samverkan

Lärande, delaktighet och utveckling är viktiga begrepp för alla barn i skolan.
Tina Hellblom-Thibblin, universitetslektor i specialpedagogik, har studerat dessa begrepp på djupet – och visar i sin forskning på att vägen dit inte ser likadan ut för alla.

 

Tina Hellblom-Thibblin har varit universitetslektor i specialpedagogik vid MDH sedan 2005, nu är hon nybliven docent. På senare år har hon koncentrerat mycket av sin forskning kring begreppsanvändningen för barns ”problem” i skolans värld. I sin forskning vill hon lyfta fram individers förutsättningar, miljöfaktorer och samspelet mellan dessa.
– Förenklat uttryckt är problem, förklaringar och åtgärder tre hörnstenar i mitt forskningsarbete där barns olika förutsättningar, behov och erfarenheter är centrala, säger hon.
– En viktig del i mitt forskningsfokus är hur barns olikheter kan förstås och mötas i pedagogisk praktik, särskilt med avseende på lärandemöjligheter och socialt samspel.

Vid sin docentföreläsning på MDH i Västerås lyfte hon fram behovet att att bredda bilden när det gäller att förstå olika barns vägar till lärande och delaktighet.
– Det innebär att inte endast ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov utan att också beakta miljöer som kan medverka till individers utveckling och lärande på ett gynnsamt sätt. Kunskap från flera olika områden och utifrån olika teoretiska perspektiv behövs för att förstå komplexiteten som finns i samband med barns och ungas lärandemöjligheter, säger hon.

Här spelar forskningen en viktig roll, inte minst eftersom Tina Hellblom-Thibblin ser en fara i att gamla synsätt lever kvar. 
– Kunskap om hur olika barn och unga kan mötas utifrån sina förutsättningar är en värdefull utgångspunkt för verksamma pedagoger på fältet. Viktigt är att samtidigt kunna se barn och unga med sina unika ryggsäckar mer som en utmaning än som ett dilemma, säger hon och fortsätter:
– Forskningsområdet kan också bidra till utvecklandet av strategier som är aktuella och ligger rätt i tiden. Därmed undviker man att gamla pedagogiska insatser upprepas från år till år.  Behov av nytänkande är stort och kan stimuleras av sådan här forskning.