Hon är bäst på att kommunicera forskning

2016-10-03 | Forskning/Samverkan

Årets ForskarFredag avslutades med att Caroline Eklund, doktorand inom hälsa och välfärd, kammade hem första platsen i Forskar Grand Prix. Dessförinnan deltog närmare 900 personer i olika forskningsaktiviteter som arrangerades under dagen i Eskilstuna och Västerås.

 

I Eskilstuna inleddes Forskarfredag på stadsbiblioteket med Lena Almqvists uppskattade föreläsning om psykisk hälsa och delaktighet hos små barn. Sedan fortsatte det fullspäckade programmet under hela dagen och mest uppmärksammad var Mehrdad Darvishpours föreläsning och diskussion kring genus, heder och jämställdhet. Föreläsningen besöktes av drygt 100 personer och rummet i biblioteket var fyllt till absolut sista plats.

Förutom aktiviteterna på stadsbiblioteket ledde pedagogikforskaren Niclas Månsson ett webbinarium med temat nyanlända elevers möte med skolan. Det arrangerades också filmvisning med efterföljande paneldiskussion på Bio Rio samt en utställning med illustrationer av studenter från programmet informativ illustration vid MDH. På Eskilstuna Stadsmuseum pratade Daniel Lindberg om ungdomars utsatta situation och Joakim Johansson föreläste på temat näthat ur ett genusperspektiv. 
– För oss som högskola är det viktigt att samverka och vara en aktiv aktör i samhället runtomkring oss. Därför känns det angeläget att få komma ut och dela med oss av vår forskning till Eskilstunaborna, säger Joakim Johansson som forskar om statsvetenskap med fokus på genus- och jämställdhetsfrågor.
 
På Culturen i Västerås fick besökare ta del av den senaste forskningen inom brand, robotik, hälsa, energiteknik och hälsoteknik. Bland annat fick de träffa folkhälsovetarna Peter Larm och Charlotta Hellström, som berättade om ungdomars förändrade alkohol- och spelvanor. Magnus Otterskogs delade med sig av sin viktiga forskning inom hälsoteknik och hur hans forskning kommit till nytta för ambulanspersonal som hanterar strokepatienter. Brandforskaren Maria Kumm och brandmännen från Mälardalens Brand- och Räddningsförbund visade hur värmekameror fungerar och berättade hur räddningsinsatser bäst kan genomföras i olika brandsituationer. Besökarna fick också möjlighet att kyla ner burk läsk genom att generera energi på en cykel.

 
På eftermiddagen arrangerades Forskar Grand Prix, tävling i att kommunicera forskning. Efter att fem forskare – Elaine Åstrand, Caroline Eklund, Richard Thygesen, Jakob Eklund och Martina Norling - skickligt presenterat sin forskning på fyra minuter vardera, fick juryn och publiken säga sitt. Juryn bedömde sceniskt framförande, retorik och forskning. När rösterna var räknade stod Caroline Eklund som segrare. 
– Det känns fantastiskt roligt att vinna! En viktigt del av forskningen är att kommunicera ut den till allmänheten. Genom medverkan i Forskar Grand Prix fick jag inte bara möjligheten att få göra det på en scen, men även de verktygen jag behöver för att göra det på ett så enkelt, roligt och kort sätt som möjligt. Jag hoppas att den här erfarenheten kan ta mig långt i riksfinalen i Stockholm den 29 november, säger Caroline Eklund. 

Förutom välbesökta föreläsningar var intresset också mycket stort från lokal media. P4 Sörmland , SVT Sörmland och Eskilstuna Kuriren var alla på plats och rapporterade från dagen från dagen i Eskilstuna. SVT Västmanland  var på plats och rapporterade från dagen i Västerås. Hör segerintervjun med Caroline Eklund i P4 Västmanland .