Högsta betyg för MDH:s sociologiutbildning

2012-05-30 | Student

Mälardalens högskola (MDH) får högsta betyg i sociologi på kandidatnivå i Högskoleverkets kvalitetsutvärdering som presenteras idag. Även högskolans utbildning på magisternivå får gott betyg när det gäller kvaliteten.
- Omdömena från Högskoleverket är glädjande och ett konkret kvitto på att vi tack vare våra duktiga lärare, studenter och goda relationer med regionen erbjuder en utbildning med hög kvalitet, säger MDH:s rektor Karin Röding.

I det nya utvärderingssystemet utgår Högskoleverket ifrån fyra bedömningsunderlag; studenternas självständiga arbeten, enkäter med tidigare studenter, lärosätenas egna självvärderingar och studenternas erfarenheter. Lärosätena tilldelas sedan omdömena mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.

MDH:s utbildning i sociologi på kandidatnivå tilldelas alltså omdömet mycket hög kvalitet och utbildningen magisternivå får omdömet hög kvalitet. Enligt Högskoleverkets utvärdering har utbildningen i sociologi på kandidatnivå en mycket hög måluppfyllelse inom samtliga kriterier i bedömningen, däribland studenternas kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen och studenternas förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

- Omdömena från Högskoleverket är glädjande och ett konkret kvitto på att vi tack vare våra duktiga lärare, studenter och goda relationer med regionen erbjuder en utbildning med hög kvalitet, säger MDH:s rektor Karin Röding.

Högskoleverket har utvärderat totalt 42 utbildningar vid 19 universitet och högskolor runt om i landet. En knapp femtedel får det högsta omdömet mycket hög kvalitet, medan drygt 30 procent — sammantaget elva utbildningar —får omdömet bristande kvalitet.

Mer information om det nya systemet för kvalitetsutvärdering