Högskoleverket har granskat MDH utifrån nya kvalitetskriterier

2012-04-25 | Student

Idag presenterades resultatet från Högskoleverkets utvärdering av lärosätenas utbildning, utifrån det nya systemet för kvalitetsgranskning. Utifrån de nya kriterierna ger Högskoleverket MDH:s utbildningar inom arbetsvetenskap och psykologi betyget hög kvalitet. Högskoleverket ser dock vissa brister inom områdena nationalekonomi och ledarskap. MDH har nu ett år på sig att vidta åtgärder för att rätta till bristerna.

Fram till 2014 ska Högskoleverket utvärdera kvaliteten på alla högskoleutbildningar som leder fram till en examen. Det resultatet som presenterades idag är omgång ett av fem.

I det nya utvärderingssystemet utgår Högskoleverket (HSV) ifrån fyra bedömningsunderlag; studenternas självständiga arbeten, enkäter med tidigare studenter, lärosätenas egna självvärderingar och studenternas erfarenheter. Lärosätena tilldelas sedan betygen mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.

Över 60 procent av alla utbildningar i landet, 119 stycken, har fått omdömet hög kvalitet. Drygt en femtedel, eller 41 stycken, har bristande kvalitet. Alla dessa kommer att följas upp och får nu ett år på sig att rätta till bristerna.

De utbildningsområden som har utvärderats på MDH är arbetsvetenskap, psykologi, ledarskap och nationalekonomi. MDH tilldelas betygen:

• Arbetsvetenskap, magister – hög kvalitet
• Psykologi, magister – hög kvalitet
• Psykologi, kandidat – hög kvalitet
• Nationalekonomi, kandidat – bristande kvalitet
• Ledarskap, magister – bristande kvalitet

- Att ha en hög kvalitet i utbildningen är en självklarhet för MDH och betygen för arbetsvetenskap och psykologi är glädjande besked för oss. Däremot måste vi nu ta till oss den kritik som vi får från Högskoleverket. Vi kommer att analysera underlaget och utifrån analysen ta fram en konkret åtgärdslista som vi sedan kan skicka in till bedömargruppen på Högskoleverket för en ny bedömning, säger MDH:s rektor Karin Röding.

Mer information om det nya systemet för kvalitetsutvärdering

Jämför landets utbildningskvalitet hä r