Hög kvalitet på sjukgymnastiken vid högskolan

2013-02-27 | Student

Den 27 februari presenterade Universitetskanslerämbetet (tidigare Högskoleverket) kvalitetsutvärderingen för landets utbildningar inom sjukgymnastik. MDH:s sjukgymnastexamen och kandidatexamen i sjukgymnastik får betyget hög kvalitet.

Universitetskanslerämbetet (UK-ämbetet) ska fram till 2014 utvärdera kvaliteten på alla högskoleutbildningar som leder fram till en examen. I den bedömning som presenterades idag har landets alla sjukgymnastutbildningar utvärderats. Samtliga 24 utbildningar vid åtta lärosäten håller hög kvalitet eller mycket hög kvalitet.

- Nära samarbete och goda relationer med offentlig sektor och privata vårdgivare genomsyrar hela utbildningen inom sjukgymnastikprogrammet. Det, tillsammans med skickliga lärare och studenter, lägger grunden för en utbildning med hög kvalitet. Sammantaget gör detta att våra utbildningar är attraktiva för studenter – och att våra studenter är attraktiva på arbetsmarknaden, säger MDH:s rektor Karin Röding.

Unikt program
Sjukgymnastprogrammet vid MDH är unikt på så sätt att det är den enda sjukgymnastutbildningen i Sverige som har en beteendemedicinsk profil. Att lyfta fram sambandet mellan livsstil och sjukdom genomsyrar hela utbildningen.

Utbildningarna håller genomgående hög kvalitet
Av sju utvärderade examensmål vid MDH:s sjukgymnastexamen får tre av målen bedömningen "Mycket hög kvalitet" och resterande fyra mål "Hög kvalitet. Av fem utvärderade examensmål vid kandidatexamen i sjukgymnastik får två mål bedömningen "Mycket hög kvalitet" och resterande tre mål bedömningen "Hög kvalitet".