Hennes idé prisas kungligt

2017-01-20 | Student Utbildning

Saga Wahlström som pluggar sjuksköterskeprogrammet vid MDH tilldelas årets Queen Silvia Nursing Award för bästa idé om en mobilapplikation som förenklar kommunikation och överkommer språkhinder i vården. Under en ceremoni den 19 april tar hon tillsammans med vinnare i Finland och Polen, emot utmärkelsen från Hennes Majestät Drottning Silvia.

För fjärde året i rad delades Queen Silvia Nursing Award ut till sjuksköterskestudenter som har bärande idéer om utveckling inom äldrevård. I år genererade stipendiet över 200 idéer från studenter runt om hela Sverige. Saga Wahlström belönas för sin idé ”Kultur och språk hos äldre” med följande motivering:

”Ett applikationsbaserat språk- och kommunikationsstöd ligger rätt i tiden och möter ett stort behov för alla inom dagens vård och omsorg. Det är en väl genomtänkt idé med en strukturerad lösning som utstrålar kreativitet och nyfikenhet vilket gör Saga till en mycket god förbild och värdig stipendiat.”

– Det är en stor ära för mig eftersom mitt intresse för äldrevården är stort. Idéen med applikationen växte fram under tiden som jag arbetade inom vården och utbildade mig till sjuksköterska, säger Saga Wahlström, som går femte terminen på sjuksköterskeprogrammet vid MDH.

Saga Wahlströms idé handlar om att göra en applikation, dels med översättningsfunktioner för att kunna kommunicera med personer som har nedsatt talförmåga eller med personer som har ett annat modersmål än svenska, dels med en kalender där aktiviteter som finns inplanerade presenteras bildligt istället för skriftligt.

Förutom äran och prissumman på 50 000 kronor ingår en individuellt utformad praktikperiod under hela året.
– Det är en jätterolig möjlighet som kommer att ge mig ny erfarenhet. Bland annat har jag blivit tillfrågad att sitta som adjungerade studerandeledamot i svensk sjuksköterskeförenings etiska råd under en period, medverka på konferenser med Vårdförbundet och åka utomlands på praktik. Jag vet ännu inte var vägarna bär efter denna resa, men det känns som en riktigt spännande och bra start på karriären, säger Saga Wahlström.

Om Queen Silvia Nursing Award

Queen Silvia Nursing Award instiftades med anledning av Drottningens 70-årsdag den 23 december 2013 med syfte att skapa förutsättningar för en varaktig positiv förändring inom vård och omsorg med fokus på äldre.