Helena Jerregård blir ny vice-rektor för samverkan vid MDH

2018-12-03 | Forskning/Samverkan Omvärld

Mälardalens högskola (MDH) stärker sitt arbete med samverkan och samproduktion genom att utse Helena Jerregård till ny vice-rektor för samverkan. Helena Jerregård kommer närmast från ett uppdrag som VD för RISE SICS Västerås och har tidigare varit verksam vid MDH. I mitten av januari tillträder hon sin nya tjänst vid högskolan.

Tillsättandet av en vice-rektor för samverkan är ett led i MDH:s arbete att än mer fördjupa arbetet med samverkan och samproduktion – tillsammans med högskolans samverkanspartners såväl regionalt som nationellt. Samverkan med näringsliv, industri och offentlig sektor leder till såväl hög kvalitet i vår forskning och att våra studenter får relevanta utbildningar för arbetslivet.
Helena Jerregård kommer med sin erfarenhet och redan etablerade kontaktytor i regionen och även nationellt tillföra värdefull kompetens till MDH. Jag ser mycket framemot att tillsammans med Helena fortsätta och fördjupa högskolans högt prioriterade arbete med målet att vara Sveriges främsta lärosäte inom samverkan, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH.

Helena Jerregård arbetade tidigare som processledare för Automation Region, ett samarbetsprojekt vid MDH ett samarbetsprojekt för att stärka och synliggöra Sveriges världsledande automationsindustri. Hon har även arbetat som forskningssamordnare med fokus på IPR-miljön (Innovation och produktrealisering) i Eskilstuna och som studierektor för forskarutbildningen vid MDH. 2012 blev hon VD för det då nystartade RISE SICS i Västerås som är ett forskningsinstitut inom tillämpad informations- och kommunikationsteknologi. Helena Jerregård har även doktorerat inom neurobiologi vid Linköpings Universitet.

Rollen som vice-rektor vid MDH har en uttalad inriktning på samverkansfrågor. Hur kommer du bidra inom det området?

Min drivkraft har alltid varit att skapa ett bättre samhälle och skapa konkurrenskraft i Sverige, för både miljö och människor, och då tror jag starkt på att vi måste samla våra krafter och jobba tillsammans. Jag hoppas kunna bidra genom att bygga vidare på den fina samverkanskultur som finns inom MDH och kommer alldeles säkert också att delta i att initiera nya former och områden för samverkan, säger Helena Jerregård.

Teknik och samverkan återkommande inslag

Teknik och samverkan har löpt som en röd tråd genom Helena Jerregårds karriär, från hennes doktorsavhandling i neurobiologi till hennes uppdrag för Automation Region och RISE SICS. Att hon valt att arbeta inom teknikområdet beror mycket på Mälardalsregionens roll som nav inom teknik och industri.
Jag ser möjligheterna i att använda tekniska lösningar för att bygga starkare och roligare industri och samhälle. Samverkansfrågor har varit en framträdande del i hela mitt yrkesliv på olika sätt. Min doktorsavhandling inom neurobiologi genomfördes i ett tvärvetenskapligt projekt tillsammans med en fysiker i elektronik, och då insåg jag kraften i att krocka olika områden med varandra.

Vad ser du mest fram emot i rollen som vicerektor?

Jag ser fram emot att vara med om att tillsammans med offentlig sektor och näringsliv fortsätta utvecklingen av högskolan som nav i Mälardalsregionen och på så vis stärka hela regionens kompetensutveckling och konkurrenskraft. Att med samlade krafter bidra till att MDH fördjupar sin position som den naturliga mötesplatsen för kunskap och forskning i regionen.