Hedersdoktor Karl-Henrik Robèrt: Världens ledare måste fokusera mer på hållbarhet

MDH arrangerar Hedersdoktorernas dag den 28 april med fokus på ett hållbart samhälle

2016-04-04 | Forskning/Samverkan

Den största utmaningen för planetens och civilisationens välfärd är inte klimatförändringen, förgiftningen, förstörelsen av jordbruket, fattigdomen, terrorismen eller något annat av alla dessa stora problem. Den största utmaningen är att våra ledare inte leder mot hållbarhet. Detta utgår MDH:s hedersdoktor Karl-Henrik Robèrt ifrån i sin föreläsning vid Hedersdoktorernas dag den 28 april på MDH i Västerås.

 

 

MDH är stolt över sin starka och framgångsrika forskningstradition. En viktig del i MDH:s relationer med omgivningen, både internationellt och nationellt, är att utse för högskolan viktiga personer till hedersdoktorer. Därför uppmärksammar högskolan, för femte året i rad, sina hedersdoktorer med en särskild dag den 28 april, Hedersdoktorernas dag.  

- Det här året välkomnar vi Karl-Henrik Robèrt som utnämndes till hedersdoktor 2008.  Han är en frontfigur när det gäller att öka medvetenheten och kunskapen kring hållbar utveckling bland forskare och lärare men också beslutsfattare inom myndigheter och företag, säger Lene Martin, dekan vid MDH. 

Alla hälsas varmt välkomna att lyssna till föreläsningen klockan 13.15, sal Alfa på MDH i Västerås. Föreläsningen följs av en paneldiskussion med Karl-Henrik och representanter från akademi och näringsliv.

Läs mer om MDH:s hedersdoktorer