Har vi råd att inte arbeta med mångfald?

2016-10-14 | Forskning/Samverkan

Just nu pågår Västerås största mångfaldsdag för näringslivet och organisationer på ABB Meeting Point. Över 100 deltagare från olika verksamheter runt om i regionen tar del av spännande föreläsningar på temat mångfald.

Ami Netzler, mångfaldsstrateg i Västerås stad, inledde dagen tillsammans med arrangörsgruppen där representanter från samtliga samarbetsparter ingår, det vill säga Västerås stad, ABB, Handelskammaren Mälardalen, VLT, Svenskt näringsliv, Mälardalens högskola, Länsstyrelsen Västmanlands län, Landstinget Västmanland samt Arbetsförmedlingen.

Under lunchen hölls en paneldiskussion med Clas Olsson, Arbetsförmedlingen och Daniel Özer, Ica nära Pettersberg, där olika mångfaldsfrågor diskuterades.

Dagen bjuder även deltagarna på spännande och inspirerande personliga berättelser, faktakunskaper och konkreta verktyg för att bedriva ett mer framgångsrikt arbete inom mångfald. Årets huvudföreläsare är Edit Eriksson, HR-manager på IKEA Västerås, Marianne Nilsson, genusutvecklare på Region Värmland och Tomas Gunnarsson, genusfotograf samt Daniel Mendoza, Good News Magazine.

Mångfaldsdagen anordnas för fjärde året i rad och vänder sig främst till de i offentlig och privat sektor som är chefer eller arbetar med HR-frågor samt förtroendevalda. Från och med nästa år kommer även Samhällskontraktet att vara med och arrangera dagen.

Se även VLT:s artikel om Mångfaldsdagen.