Här skapas en mötesplats som ska ge en skola för alla

2016-10-17 | Forskning/Samverkan Utbildning

Barn med intellektuell funktionsnedsättning har ofta svårt att komma in i den svenska skolundervisningen.
Den 20 oktober hålls en konferens på Mälardalens högskola (MDH) där huvudfrågan är en inkluderande lärmiljö – för alla.

Inkluderande lärmiljöer för barn och elever med intellektuell funktionsnedsättning handlar om lärande och övergångar mellan skolformer. På konferensen den 20 oktober, som arrangeras inom ramen för Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL), kommer aktuell forskning inom området att lyftas fram.
– Det finns en hel del forskning om övergångar mellan skolformer generellt, men väldigt lite forskning har tidigare fokuserat på övergångar till och inom skolan för elever med intellektuell funktionsnedsättning. De två forskningsprojekt om övergångar till och inom skolan för elever med intellektuell funktionsnedsättning som bedrivits vid Mälardalens högskola kommer att presenters på konferensen med fokus på teman som samverkan, barn lärande och lärares strategier för lärande, säger Anne Lillvist som är fil dr i psykologi vid MDH och driver projektet för inkluderande lärarmiljöer tillsammans med projektledare Jenny Wilder och Anna-Lena Andersson.   

Konferensen är en mötesplats för personer som arbetar i allt från förskola till högstadiet, grundskola och grundsärskola, elevhälsa och politiker, rektorer och utvecklare. I upplägget ligger fokus mycket på samtal och möjlighet till möte mellan verksamma från olika instanser.
– Eftersom inkluderande lärmiljöer för barn och elever med intellektuell funktionsnedsättning handlar om lärande och övergångar mellan skolformer finns en stark aspekt av interprofessionellt samarbete och bärande av kunskap. Frågan vem som ser till att kunskap om barnet sprids, och på vilket sätt detta görs, är viktig att lyfta fram. Precis som vilken typ av kunskap som överförs samt hur och med vilka man kan samarbeta för att skapa barns bästa lärmiljö. Det hadlar om att ta reda på hur man som lärare kan skapa miljöer som är inkluderande för denna elevgrupp, säger Anne Lillvist.

 

Om MKL:
Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning inom utbildningsvetenskap. Genom MKL samverkar högskolan med förskolor och skolor i Sörmland och Västmanland.

Inom ramarna för MKL bedrivs forskningsbaserade skolutvecklingsprojekt och kompentensutveckling för personal i förskola och skola. MKL erbjuder fysiska och digitala mötesplatser mellan forskare, studenter, förskollärare, lärare, rektorer och andra personer med intresse för skolutveckling.