Här får eleverna hjälp med den svåra frågan: ”Vad ska jag bli när jag blir stor?” 

2016-10-26 | Utbildning

Ungdomar är en allt mer utsatt grupp på arbetsmarknaden. 
Genom projektet Skola och arbetsliv, som drivs av Mälardalens högskola (MDH) ska elever i grundskolan och gymnasiet få en hjälpande hand in i arbetslivet. 
Nästa vecka arrangeras Skola och arbetsliv på Mälardalens högskola där lärare får verktyg för att hjälpa sina elever. 

Projektet Skola och arbetsliv genomförs under hösten av Mälardalens högskola, Regionförbundet i Sörmland och Arbetsförmedlingen på uppdrag av Skolverket. Syftet är att öka kunskaperna och förståelsen för arbetsmarknaden och framtida yrkesval hos elever i grundskolan och gymnasiet. Det handlar helt enkelt om att hjälpa till att svara på den svåra frågan: Vad ska jag bli när jag blir stor?  
Sara Hägglund, projektledare på MDH, förklarar:  
– Det finns ett behov av att ge eleverna en hjälpande hand när det gäller att göra så kallade ”väl underbyggda val”. Det är svårt att välja väg, många gör felval och vi behöver utveckla undervisningen i skolans alla årskurser och ämnen kring detta.  
  
Projektet innefattar 130 lärare, studie- och yrkesvägledare samt rektorer och skolledare från hela Sörmland.  
– Tanken med projektet är att lärarna öppnar dörrarna till arbetslivet, får en omvärldsanalys av hur det ser ut på arbetsmarknaden, vilka yrken som kommer och vilka som försvinner, säger Sara Hägglund och fortsätter: 
– Lärarna är nu mitt i sin utbildning och måndagen den 31 oktober är det en heldag där de under den ena delen av dagen utvecklar sina undervisningsidéer på Mälardalens högskola. Under den andra delen får lärarna besöka Jobbcirkus på Eskilstuna stadsmuseum där de får en inblick i arbetsmarknaden på olika kreativa sätt. Bland annat genom att prova på olika praktiska experiment och klura på frågeställningar kring framtiden och jobbmöjligheter.