Har du en funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa tryckt text?

2014-01-14 | Student

Då har du rätt att låna talböcker

Du som har en funktionsnedsättning som innebär svårighet att läsa tryckt text har rätt att låna talböcker.


Läs mer om talböcker