Handledning som reflekterad praktik

2016-09-20 | Forskning/Samverkan Utbildning

Över 300 handledare samlas under två dagar på stadshotellet i Eskilstuna och Västerås för att diskutera, inspireras och utmanas till utveckling inom den viktiga roll de fyller för MDH:s studenter som är ute på sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

– Studenter känner ofta att de har gjort rätt studieval efter att de varit ute och haft sin praktik. I den processen fyller handledarna en viktig roll eftersom de är med och stöttar studenterna och förbereder dem inför arbetslivet, säger Pia Lindberg, akademichef på akademin för utbildning, kultur och kommunikation, som även inledde den första inspirationsdagen.

Huvudföreläsaren på inspirationsdagarna är den norska professorn Per Lauvås som under många år har ägnat sig åt handledningsfrågor och har skrivit ett flertal böcker inom ämnet som används inom flera professionsutbildningar.

– Det handlar om interaktion och det är viktigt att hela tiden vilja fortsätta att utvecklas och inte vara rädd för att handleda! Det är roligt och intressant för båda parter, säger Per Lauvås.

En av dem som tagit del av Per Lauvås litteratur är VFU-handledaren Carina Andersson Mustapic, förskollärare på Pettersberg förskola, som nyligen gått handledarutbildningen.  

– Att vara handledare är ett bra sätt att få in nya teorier från högskolan och det är spännande och värdefullt att höra hur studenterna ser på verksamheten, säger Carina Andersson Mustapic.

Deltagarna är drygt 300 yrkesverksamma handledare som stöttar MDH-studenter från lärarutbildningen, sjuksköterske-, socionom- och fysioterapeutprogrammet. Tillsammans utbyter de viktiga erfarenheter kring handledaruppdraget.

Om Handledaråret 2016

Handledaråret 2016 arrangeras av Samhällskontraktet för att synliggöra betydelsen av handledare inom kommuner, landsting, skolor och andra verksamheter och deras insatser för studenter i våra professionsutbildningar. Satsningen sätter VFU-handledare i fokus och syftar till att inspirera till utveckling av handledningen.