Handledarutbildning för Läslyftet i förskolan ska främja barns språkutveckling

2017-09-25 | Utbildning Forskning/Samverkan

På Skolverkets uppdrag utbildar MDH handledare till Läslyftet, kompetensutvecklings i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare och förskollärare. I september hölls de första kurstillfällena för nya handledare i Läslyftet i förskolan.

– I förskolan läggs grunden för barnens fortsatta skolgång därför är det viktigt att få förskolor att arbeta med Läslyftet, säger Pia Kangas från Skolverket, som gett MDH, som ett av nio lärosäten i uppdrag att utbilda handledare till Läslyftet i förskolan. Läslyftet vände sig tidigare endast till grundskolor.

Läslyftet bygger på kollegialt lärande lokalt på skolan i tät anknytning till ordinarie arbete så att kollegor lär av och med varandra, med stöd av handledare. Det ska kompetensutveckla pedagogerna i att främja barnens språkutveckling och stimulera intresset för läsande och skrivande.

– Några av våra förskolor har redan börjat arbeta med Läslyftet och de talar om vinsterna av att alla pedagoger arbetar tillsammans, reflekterar med varandra och delger varandra kunskap, säger Eva Björk Meltzer, pedagogisk utvecklingsledare i Hägersten, som redan kan se att miljön på avdelningarna blivit mer läsinspirerande.

Förskollärarna får kompetensutveckling inom språk-, läs-, och skrivdidaktik där didaktiken handlar om att pedagogen har en tanke om varför en viss sak ska göras, vad barnen ska lära sig och hur de ska lära sig.
– Dessa hur, vad och varför ska motivera barnen och visa på en riktning för lärandet, så att barnen vet vad som förväntas av dem, säger Martina Norling, universitetslektor i pedagogik och kursledare tillsammans med Lotten Arkestad-Aronsson och Cecilia Bergentz för handledarutbildningen vid MDH.

Handledare diskuterar runt ett bord

Handledarkurserna vid MDH sker inom Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL), som är en del av Samhällskontraktet, ett avtal mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och MDH. MKL samverkar i regionen runt Mälaren för att utveckla förskolor och skolor genom forskning, utbildning och fortbildning.