Han vill bidra till att utveckla framtidens medborgare

2017-10-04 | Utbildning

Joakim Moberg, från Eskilstuna, läser till förskollärare på MDH och känner att han har hittat yrket han brinner för.

 

– Redan i förskoleåldern utvecklar barn sitt livslånga lärande och att få vara med och forma framtiden, vilket vi faktiskt gör i förskolan, känns väldigt meningsfullt, säger Joakim.

Joakim har alltid vetat att han vill arbeta med människor, men att det skulle bli som förskollärare var inte självklart från början.

– Att det man gör i förskolan har så pass stor betydelse för barnen var det jag fastnade mest för. Den pedagogiska verksamheten i förskolan är utvecklad för lärande och grundar sig i forskning och beprövad erfarenhet. Personalen har alltid ett syfte med sina aktiviteter, med miljöns utformning, med barngrupperna, vilket jag inte vet om alla känner till, säger han.

Leken är ett viktigt pedagogiskt arbetssätt

På förskollärarutbildningen läser du dels kurser som knyter an till förskolans centrala områden så som förskolans organisation och dess uppdrag och mål, men även lärande och utveckling och demokrati och värdegrund. Du studerar även förskolepedagogik, där du får fördjupade ämneskunskaper inom svenska, matematik, estetiska ämnen och NO/teknik samt kunskaper om barns lek och lärande, där lekens betydelse för lärandet betonas.

– Leken är starkt förankrad till barns utveckling och därför är det viktigt att veta hur man som förskollärare kan lära ut ämnena på ett pedagogiskt och roligt sätt, säger Joakim.

Tät kontakt med förskolan

En viktig del av utbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) där studenterna får praktisk erfarenhet av att planera, genomföra och utveckla förskolepedagogisk verksamhet. VFU:n omfattar totalt 20 veckor, men studenterna har regelbunden kontakt med övningsförskolan under hela utbildningen då de även genomför fältstudier kontinuerligt. Fältstudierna kan handla om allt från att se hur miljön påverkar barns lärande till att intervjua personalen på förskolan.

Joakim, som ser fram emot att komma ut och arbeta som förskollärare, tycker att kontakten och tiden på övningsförskolan är det roligaste med utbildningen.

– Att få komma ut till verksamheterna och se hur förskollärarna, ledningen och annan personal tar sig an sitt uppdrag, och se hur de arbetar gemensamt mot samma mål är en stor inspirationskälla för mig. Personalens samarbete på förskolan är en viktig del för att kunna utveckla verksamheten framåt, vilket innebär att man som person måste vara öppen för förändring, vara kreativ och verkligen brinna för utveckling och lärande, säger Joakim.

Joakim trivs på MDH och är nöjd med förskollärarutbildningen.
– Vi har många lärare som gör allt för att hjälpa oss studenter och som stöttar vår utveckling framåt, säger han.