Hållbar livsstil i fokus för ny professor i folkhälsovetenskap

2016-10-12 | Forskning/Samverkan

Katarina Bälter har länge forskat på vilken betydelse matvanor, fysisk aktivitet och stress har för en individs välbefinnande och på senare år även hur människors sätt att leva påverkar miljön. Idag söker hon svaret på frågan om det går att äta klimatsmart, näringsriktigt och hälsosamt på en och samma gång.

– Det unika med min forskning är att den baserar sig på riktiga människors matvanor jämfört med annan liknande forskning som utgår från olika scenarion. Jag har tillgång till data om matvanor, blodvärden och blodfetter från 5 000 vuxna i Sverige och kan koppla ihop det med växthusgasutsläppen från produktion och transport av mat, säger Katarina Bälter, som började sin anställning vid akademin för hälsa, vård och välfärd på MDH i september.

Katarina Bälter kommer närmast från Karolinska Institutet (KI) där hon har arbetat i 15 år. Hon disputerade 1998 i medicinsk vetenskap vid KI med avhandlingen Dietary Heterocyclic Amines and Human Cancer Risk och gjorde sin post doc vid Harvard School of Public Health och Boston University i Boston, USA.

– Intresset för kost- och sjukdomslära har alltid varit stort och efter min examen i nutrition vid Stockholms Universitet fick jag möjligheten att börja forska. Då studerade jag bland annat sambandet mellan mat och cancer. Med tiden har min forskning utökats till att omfatta studier på fysisk aktivitet och cancer, men även livsstil och infektionskänslighet, säger Katarina Bälter.

Förutom att vara Cancerfondens kostexpert och ha varit gästforskare på Stanford University i Kalifornien, har Katarina Bälter haft många intensiva år och breddat sig en hel del inom forskningen. Hennes expertområde är att undersöka betydelsen av olika riskfaktorer för sjukdomar och förtidig död, för att ta reda på hur människor kan leva för att förebygga ohälsa. Några av hennes forskningsprojekt handlar därför om hur fysisk aktivitet och kost påverkar risken att dö för män som drabbats av prostatacancer, effekten av livsstilsfaktorer för mammografiska täthet och bröstcancerrisk samt studier av växthusgasutsläpp från produktion och transport av livsmedel, klimatvänliga matvanor och dess inverkan på folkhälsan.

– Jag är glad att vara här på MDH – det är både roligt och spännande att komma till en ny arbetsplats och ta in allt som pågår och händer här. Forskningen som jag bedriver tillsammans med mina kollegor baserar sig på stora befolkningsstudier och är livsviktig. Min önskan är att fortsätta forska kring människors möjlighet till en mer hållbar livsstil och hälsa, säger Katarina Bälter. 

Om Katarina Bälter

Ålder: 48 år
Bor: Lidingö, Stockholm
Familj: Man och tre barn i skolåldern
Intressen: Gillar att resa, snorkla, träffa nya människor, bjuda hem vänner, laga mat, samt är engagerad i Äldrekontakt
När jag inte forskar…så umgås jag mycket med familjen. Två av barnen spelar amerikansk fotboll, så just nu blir det många matcher runtom i Stockholm på helgerna
Favoritbok: The blue zones solution – eating and living like the World’s healthiest people av Dan Buettner
Favoritfilm: Good Will Hunting 
Detta visste du inte om mig: Cyklar året om!