Gjutning av lättare motorer kan minska utsläppen

2018-04-23 | Forskning/Samverkan

Tekniska system som används inom transporter och kraftproduktion tillhör de områden som förbrukar mest bränsle i världen. Mohsin Raza har forskat om hur komponenter för tekniska system inom dessa områden kan utformas för att minska bränsleförbrukningen och på så sätt bidra till mindre miljöfarliga utsläpp.

- Min forskning fokuserar på tillförlitliga produktionssätt för att ta fram komponenter, som jetmotorer och gasturbiner, med lägre vikt. Genom att göra komponenterna lättare kan effektiviteten öka och det kan i sin tur leda till minskad bränsleförbrukning och mindre miljöpåverkan, säger Mohsin Raza, som nyligen disputerat i innovation och design.

Komponenterna tillverkas genom en gjutprocess. Mohsin har tittat på hur dessa processer kan se ut idag och sedan utvecklat en ny metod för att producera lätta komponenter.

- Förmågan att tillverka lättare komponenter kommer, utöver minskad miljöpåverkan, också att bidra till minskade produktionskostnader och minskad resursanvändning vid tillverkningen av dessa komponenter, säger Moshin Raza.