Framgångsrikt mentorskap prisas

2013-08-20 | Student

Utmärkelsen "Årets mentor och adeptpar" syftar till att lyfta fram goda exempel på framgångsrikt mentorskap. I juryn sitter representanter från Mälardalens högskola, Enheten för externa relationer och Automation Region. I år är det två par som delar på utmärkelsen.

 

Christina Persson och Ida Svedlund.

Ida Svedlund som studerar på Miljövetenskapliga programmet är tillsammans med Christina Persson på företaget Rehvälj AB ett av årets mentor och adeptpar med följande motivering:

För ett mentorskap med stort engagemang hos både adept och mentor. Där mötena har resulterat i tydliga förändringar och målmedvetenhet kring tankar om framtid och yrkesliv. Men även bidragit till ett konkret stöd vid grupparbeten i undervisningen.

Det andra adeptparet är Katarina Forsberg på Mälarenergi och Pernilla Eriksson som studerar industriell ekonomi med inriktning mot energimarknader.

Motiveringen lyder: För ett mentorskap med kontinuerlig kontakt och mycket stor inspiration. Förutom möten har mentorskapet också resulterat i besök på

 

Katarina Forsberg på Mälarenergi och Pernilla Eriksson, Mälardalens högskola.

arbetsplatsen och tillgång till betydelsefulla kontakter för grupparbeten i undervisningen.

Uppvaktningen skedde på Mälardalens högskola 22 maj då de mottog diplom och blommor.

Skaffa en mentor i arbetslivet

Information om hur du blir mentor