Framgångar i forskarskolan Innofacture

2015-11-11 | Forskning/Samverkan

Forskarskolan Innofactures verksamhet ger positiva effekter i form av kunskapsutbyte och utveckling av nya metoder inom innovation och produktion. Det stod klart när företagsrepresentanter, MDH-personal och doktorander samlades på Innofactures forskningsdag för en möjlighet att diskutera pågående och framtida forskning.

 

 

Fredagen den 6 november gick Innofactures tredje årliga forskningsdag av stapeln på MDH i Eskilstuna. Mycket har hänt sedan forskarskolan lanserades vid MDH 2012 med syfte att stärka svensk konkurrenskraft på den globala marknaden. Under det senaste året har 13 av 15 industridoktorander avlagt sina licentiatexamen och hittills har närmare 70 vetenskapliga artiklar publicerats.
– Arbetet inom ramen för Innofacture har gått över förväntan. Detta är fantastiska prestationer med resultat som visar att doktoranderna trivs, och ett kvitto på att vi genom samverkan utför forskning som skapar värde för regionen, tillverkningsindustrin och MDH, säger Mats Jackson, professor inom innovativ produktion och projektledare för Innofacture på MDH.    

Under forskningsdagen lade samtliga industridoktorander fram nya forskningsförslag och presenterade resultat inom ämnen som produktionssystemsdesign, industrialisering, hållbarhet och förändringsledning. Narges Asadi fokuserar på flexibla monteringssystem hos Volvo Construction Equipment (Volvo CE) för att möjliggöra produktion av olika produkter i samma tillverkningssystem, vilket kan öka både konkurrenskraft och lönsamhet. Hon är en av doktoranderna som ser fram emot att fortsätta sitt arbete inom Innofacture mot en doktorsavhandling.
– Tack vare den nära kopplingen till industrin vid MDH och företagens medverkan i Innofacture får vi tillgång till verkliga utmaningar inom produktion när vi utformar våra problemformuleringar. Dessutom skapar det goda möjligheter för oss att testa teorier i praktiken, säger Narges Asadi.

Ett annat projekt inom forskarskolan genomförs av doktoranden Mats Ahlskog som fokuserar på införande av nya tillverkningstekniker hos Volvo Group Trucks Operations (Volvo GTO).
– Samverkan tillför en dimension som blir allt viktigare för att kunna attrahera morgondagens kompetens. Mats Ahlskogs insatser inom Innofacture är vitala för att vi ska kunna hålla oss à jour med morgondagens produkter och processer, säger Mikael Peiponen, teknikchef på Volvo GTO i Köping.    

Se filmen om Innofacture