Försteläraren – en satsning som ska göra skillnad i klassrummen

2015-11-03 | Forskning/Samverkan

Förstelärarreformen tillkom 2013 som en satsning för att ge lärare karriärmöjligheter och att stärka elevers lärande och resultat. MDH samverkar med kommunerna i Västmanland kring kompetensutveckling av förstelärare. Den 4 november kommer över 170 förstelärare från hela länet till MDH för att diskutera försteläraruppdraget och dess betydelse.

En förstelärares uppgifter kan bestå av att coacha andra lärare, hålla pedagogiska samtal, projektleda förbättringsarbete, handleda lärarstudenter och nyutexaminerade lärare eller ansvara för ämnesövergripande arbete. Förstelärarna ska också stödja rektorn i skolans kvalitetsarbete. Uppdraget innebär en löneökning och ges till särskilt yrkesskickliga lärare i syfte är att säkra god undervisning för eleverna.

Nu bjuder MDH genom Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) och Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) in till årets andra träff för förstelärare i Västmanland. Över 170 förstelärare i grundskolan kommer till MDH den 4 november för att diskutera hur försteläraruppdraget fungerar i den egna kommunen. Huvudföreläsare är Per Kornhall, filosofie doktor, lärare, debattör, skolutvecklare och författare, aktuell med boken ”Förstelärare. En Handbok”.

– Det finns starka förväntningar på rollen som förstelärare och vad den ska kunna göra och innebära för skolan. Men forskningen är tydlig med att högre löner i sig inte ger bättre undervisning. För att de här nya lärartjänsterna ska leda till skolutveckling och bättre skolresultat krävs att de stimulerar till utveckling av undervisning och läraryrket. Det sker bäst när kollegor arbetar tillsammans med att utveckla sin undervisning och i det arbetet kan förstelärare spela en viktig roll, säger Per Kornhall.

Syftet med träffen är också att förstelärarna ska få möjlighet att möta andra förstelärare i Västmanland för att utbyta erfarenheter och skapa nätverk. Förhoppningen är att den här typen av kollegialt lärande ska ge besökarna ny energi och vidga vyerna kring vad som kan vara framgångsrik undervisning.

– Västerås stads skolverksamheter jobbar i riktning mot en kultur som är organiserad för lärande. Därför ger tillfällen som dessa på MDH, och mötet med Per Kornhall, oss möjligheten att skapa nya tankar och insikter kring betydelsen av rollen som förstelärare, säger Majvor Mårts, projektledare och utvecklare inom Västerås stads skolverksamheter.

Per Kornhall kommer inleda eftermiddagen med en föreläsning om uppdraget och rollen som förstelärare och avsluta med en föreläsning på temat kollegialt lärande.

Kompetensutveckling for forestelarare_inbjudan.pdf (pdf 518 kB)

Om MKL

Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) vid MDH är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning i utbildningsvetenskap. MKL är en del av Samhällskontraktet.