Forskning som bidrar till hållbara och hälsosamma företag

2017-11-07 | Forskning/Samverkan

Ulrica von Thiele Schwarz är ny professor i psykologi vid MDH och även nyligen invald i AcademiaNet, ett internationellt nätverk för världsledande kvinnliga forskare. Ett av hennes forskningsområden är organisationsförändringar och arbetsrelaterad hälsa. Målet med forskningen är att på bästa möjliga sätt både bibehålla företagets välmående och medarbetarnas motivation och engagemang.

 

– Medarbetarperspektivet ligger mig varmt om hjärtat och som medarbetare ska man ha möjlighet att gå till jobbet och må bra och prestera bra. Det är viktigt att ha med sig frågan om hälsa och hållbarhet i alla sammanhang och på alla nivåer i ett företag eller en organisation och även förståelsen av individer och samspelet mellan individer och organisationsprocesser och strukturer, säger Ulrica von Thiele Schwarz.

Ulrica von Thiele Schwarz jobbade som psykolog inom företagshälsovården och kände att även om det fanns forskning om hur man praktiskt skulle arbeta med förändringar, så blev det i praktiken inte riktigt så. Hon disputerade vid Stockholms universitet med en avhandling som handlade om träning på arbetstid och arbetstidsförkortning. Hon gick sedan vidare med studier som knyter ihop vad hälsosatsningar som träning har för hur organisationen fungerar.
– Gapet mellan akademi och praktisk verksamhet fascinerade mig så mycket att jag tog steget till att börja forska. Sen dess har jag publicerat ett femtiotal artiklar, som bland annat har rört interventioner och implementering inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten men också på företag inom industribranschen, säger Ulrica von Thiele Schwarz.

Nyligen presenterade Ulrica von Thiele Schwarz sin nya bok Användbar evidens – om följsamhet och anpassningar på bokmässan i Göteborg. Bokens syfte är att bidra till att forskningsbaserad kunskap blir användbar, så att varje berörd person i slutändan erbjuds bästa möjliga insatser.
– Boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma och som läsare får man många förslag, råd och verktyg kring hur dilemmat med följsamhet och anpassningar kan hanteras, säger Ulrica von Thiele Schwarz.

Som person är Ulrica von Thiele Schwarz nyfiken och har lätt att tycka att saker är spännande och intressanta. I sin roll som forskare har hon stöttat både Landstinget i Stockholm och lasarettet i Enköping med implementering och utvärdering. Enligt henne är samverkan a och o för att göra ett framgångsrikt arbete.
– Vi jobbade väldigt nära varandra och det vill jag fortsätta med här i Mälardalsregionen också. MDH:s starka samverkansprofil var den främsta anledningen till att jag sökte mig hit. Med stor öppenhet och nyfikenhet har jag fått ett varmt välkomnande och just nu lär jag mig hur verksamheten fungerar och på vilket sätt jag kan bidra. Det finns stora ambitioner när det gäller att utveckla forskning som skapar nytta och värde för samhället, säger Ulrica von Thiele Schwarz.