Forskning ska ge socialsekreterare en bättre arbetssituation

2016-05-20 | Forskning/Samverkan

Välkom – Välfärdssektorns långsiktiga kompetensförsörjning – är ett forskningsprogram som bland annat undersöker orsakerna till den höga personalomsättningen bland socialsekreterare i kommuner. Den 19 maj presenterades de resultat som forskarna hittills kommit fram till vid Mälardalens högskola (MDH) i Västerås.

 

– Socialsekreterare är en utsatt yrkesgrupp där kommunerna har ett stort rekryteringsbehov, något som bland annat beror på hög personalomsättning. I forskningsprojekten kan vi på MDH bidra till en fördjupad kunskap om deras situation, exempelvis vad som gör att socialsekreterare säger upp sig. Det skapar möjlighet att förbättra arbetsvillkoren för yrkesgruppen, säger Kerstin Isaksson, vetenskaplig ledare för Välkom.

MDH har ett nära samarbete med Eskilstuna kommun och Västerås stad genom Samhällskontraktet. Tillsammans kan parterna skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning inom välfärdssektorn. I Välkoms forskningsprojekt undersöker forskarna situationen för bland annat socialsekreterare. Den 19 maj delade forskarna vid MDH med sig av en del av de resultat som framkommit samtidigt som projekten fortlöper och frågorna undersöks vidare. Ett femtiotal representanter från flera olika kommuner deltog och delade med sig av sina erfarenheter.

– Socialsekreterarna är en viktig yrkesgrupp och vi vill vara en bra arbetsgivare för dem. Vi är medvetna om att deras arbetssituation ibland kan vara tuff och ser fram emot att få en tydligare bild av problemen så att vi kan arbeta med att åtgärda dem, säger Ola Brandell, HR-direktör Västerås stad.

Om Välkom
Välkom är ett forskningsprogram som vill bidra till hållbar kompetensförsörjning inom välfärdssektorn. Samhällskontraktet finansierar två delprojekt om yrkesgrupperna sjuksköterskor och socialsekreterare som startade hösten 2014 och kommer att avslutas under våren 2017.