Forskning om klimat och ekonomi i växelverkan prisas

2018-10-09 | Forskning/Samverkan

Nobelpriset i ekonomi 2018 har tilldelats William Nordhaus och Paul Romer som utvecklat metoder för att förstå vad som skapar en långsiktig tillväxt och hur man samtidigt stoppar den globala uppvärmningen. Denna typ av forskning bedrivs även på MDH.

 

Kungliga Vetenskapsakademin beslutade att tilldela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till William Nordhaus ”för att ha integrerat klimatförändringar i långsiktig makroekonomisk analys” samt till Paul Romer ”för att ha integrerat teknisk utveckling i långsiktig makroekonomisk analys”.

I ett pressmeddelande skriver Kungliga Vetenskapsakademin att ”ekonomi i grunden handlar om att hantera begränsade resurser och att naturen och våra samlade kunskaper sätter ramarna för ekonomisk tillväxt. Årets pristagare William Nordhaus och Paul Romer har vidgat vyerna för ekonomisk analys genom att konstruera modeller som visar hur marknadsekonomin växelverkar med klimatet respektive kunskapen.”

Clas Eriksson är professor i nationalekonomi vid MDH och forskar om sambanden mellan ekonomisk tillväxt och miljö. Det handlar om hur man kan minimera kostnaderna för att uppnå specifika klimatmål, samt utveckla miljövänlig teknik som kan bli lönsam ur ett ekonomiskt perspektiv.

– Jag tycker att både Nordhaus och Romer, vars karriärer jag själv följt med intresse, är värda detta ekonomipris. Klimatfrågan är helt uppenbart en akut fråga som vi måste ta på allvar. För att nå en hållbar utveckling behöver vi hitta metoder som är hållbara både ur ett tekniskt och ett ekonomiskt perspektiv, säger han.

Mer information om Clas Eriksson och den forskning han bedriver.