Forskning för renare vatten och miljö

2017-01-20 | Forskning/Samverkan

För en tid sedan avslutades projektet COSSMICA som syftade till att ta reda på om man kan utvinna biogas från alger och slam. Resultatet visar att det är fullt möjligt och nu fortsätter forskarna vid MDH att undersöka hur man kan få ut mesta möjliga mängd biogas på ett så energieffektivt sätt som möjligt.

COSSMICA-projektet (Co-digestion of sewage sludge and micoralge) utfördes i samarbete med MOBIT-projektet (Modelling the algae cultivation and biogas system) som handlade om att odla alger för att kunna rena vatten med. Inom COSSMICA låg istället fokus på att producera biogas ur alger och slam som man fått av att rena avloppsvatten. Genom att samröta mikroalger och slam (en naturlig process där organiskt material bryts ner av mikroorganismer i syrefri miljö) och integrera processen i avloppsreningsverket kan man öka produktionen av biogas.

Under projektets gång har man utfört tester i pilotskala vid Mälarenergis avloppsreningsanläggning i Västerås.

Samhällsnyttig forskning

Att det finns en nytta för miljön och samhället med forskningen går inte att ta miste på.
– För att minska utsläppen av växthusgaser och nå en hållbar utveckling behöver vi ersätta fossila bränslen med  andra alternativ. Biogas är ett betydligt bättre alternativ för miljön. Genom att odla alger för att rena vatten, som samtidigt kan användas för att producera biogas, har vi vunnit mycket. Biogasen kan sedan användas som bränsle till bussar och bilar, eller för att producera el och värme, säger Eva Thorin, docent i energiteknik och projektledare för COSSMICA.

I nästa projekt kommer man att titta närmare på hur processen bör se ut för att man ska få ut så mycket biogas som möjligt.

– Genom att ta hänsyn till faktorer som förhållandet mellan mängden alger och slam, processens hastighet och temperatur kan vi försöka skapa en så effektiv process som möjligt, säger Eva Thorin.

Projekt i samverkan

Projektet har utförts inom ramen för Future Energy , som är MDH:s forskningsprofil där man tillsammans med fem olika företag ska utveckla framtidens energisystem.

För mer information, kontakta Eva Thorin .