Forskning för nya läromedel för matematikundervisning

2016-09-27 | Forskning/Samverkan Omvärld

Forskningen visar att lärarhandledningar kan vara ett kraftfullt verktyg för lärares undervisning och att läromedel som utvecklats tillsammans med verksamma lärare har stora möjligheter att fungera bättre.

 

 

Nu startar Mälardalens högskola ett samarbete med lärare för att ta fram nya läromedel för svensk matematikundervisning, inledningsvis för årskurserna 1-3. Syftet är att ge lärare bättre resurser för undervisning i matematik och därigenom ge elever bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen.

I projektet kommer fem forskare från Mdh att jobba tillsammans med tolv lärare från utvalda skolor i Eskilstuna. Projektet kommer att pågå fram till utgången av år 2020 och förhoppningen är att de läromedel som tas fram även på sikt ska kunna användas i hela Sverige.

-  Studier visar att matematikundervisningen i Sverige har utarmats och att svenska elever tillbringar för mycket tid ensamma med matteboken. En bidragande orsak till detta är att svenska läromedel inte tillhandahåller tillräckliga resurser för lärares undervisning, som i mer framgångsrika länder. Lärare har rätt till kraftfulla verktyg i sin profession på samma självklara sätt som andra yrkesgrupper, säger Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik.

Projektet finansieras av Sparbanken Rekarne och Eskilstuna kommun med en budget på drygt 12 miljoner kronor. Sparbanken Rekarne har en lång tradition av att finansiera utvecklingsprojekt med lokal anknytning.

- Vi har en önskan om att kunna vara med och göra skillnad för såväl företag, organisationer och föreningar. Kunskaper i matematik är grunden för så mycket i vardagen, inte bara för oss på banken utan för hela vårt samhälle. Genom att vara med och satsa på våra barn, så att deras kunskap ökar, gör vi en återinvestering för framtiden, säger Mats Bengtsson, vd Sparbanken Rekarne.