Forskning för buggfria system

2019-02-22 | Forskning/Samverkan

Många kan nog relatera till frustrationen när ett system hänger sig eller när ett system inte beter sig som vi vill att det ska göra, troligen beror detta på en bugg i systemet. Sara Abbaspour Asadollah har tagit fram ett verktyg som hjälper oss att förstå buggarnas mönster och gör det enklare för oss att åtgärda dem i ett tidigt skede.

 

Sara Abbaspour Asadollah

- Tillsammans med mina kollegor har jag tagit fram ett verktyg som övervakar eventuella buggar i ett system eller när flera system körs samtidigt. Med hjälp av verktyget kan vi upptäcka och kvalificera buggarna tidigt och på så sätt även åtgärda dem i ett tidigt skede, säger Sara Abbaspour Asadollah.

Att identifiera och kvalificera buggar i ett system är inte en enkel uppgift, utan kräver verktyg som hjälper till att förså buggarnas mönster, för att sedan kunna åtgärda dem. Hittills har vi haft alldeles för lite kunskap om buggar som uppstår när flera system krockar med varandra, även såkallade parallella buggar. I doktorsavhandlingen ”Concurrency Bugs: Characterization, Debugging and Runtime Verification”presenterar Sara Abbaspour Asadollah det verktyg som tagits fram för att övervaka eventuella buggar i ett system eller när flera system körs samtidigt.

- Den stora utmaningen har varit att upptäcka parallella buggar på grund av att de är mer komplexa och oförutsägbara än andra buggar. Trots detta har vi kunnat identifiera tre typer av parallella buggar och lärt oss deras mönster, säger Sara Abbaspour Asadollah.

Verktygets effekt

Med hjälp av verktyget blir processen inte bara mer kostnadseffektiv. Processen gör det också enklare att åtgärda buggana, vilket i slutändan även gynnar användaren som får ett buggfritt system. Den tekniska utvecklingen i vår vardag ställer inte bara krav på att allt ska gå snabbt utan även högre krav på att produkter som vi använder upprätthåller säkerhetskraven.

- I framtiden vill jag fortsätta utveckla min kunskap om parallella buggar och utveckla verktyget för fler system. För vem vill inte kunna använda ett system felfritt?, säger Sara Abbaspour Asadollah.