Forskning för att minimera risken för trafikolyckor

2019-03-04 | Forskning/Samverkan

Ungefär 90% av alla trafikolyckor försakas av att föraren har drabbats av trötthet, stress eller kognitiv belastning. Shaibal Barua har identifierat och klassificerat parametrar som kan användas som ett verktyg för att minimera risken för trafikolyckor som försakas av förarens hälsotillstånd.

 

Shaibal Barua

Under 2010 valde Shaibal valde att flytta till Sverige för att läsa en master i programvaruteknik efter att vänner och bekanta i Bangladesh rekommenderat MDH som ett industrinära lärosäte. Idag har han nyligen disputerat i datavetenskap och hoppas kunna bidra till framtida forskning.

- Parametrarna användas som ett verktyg för att identifiera förarens tillstånd i ett tidigt skede för att upptäcka eventuell trötthet, stress eller kognitiv belastning. På så sätt kan vi minimera risken för trafikolyckor som försakas av förarens tillstånd, säger Shaibal Barua.
 
För att kunna identifiera parametrarna mättes förarens hjärtljud, hjärnaktivitet, ögonrörelser, hudledning, fingertemperatur och andningssignaler med hjälp av 275 sensorer för att se hur kroppen påverkades av trötthet, stress och kognitiv belastning.
 
- Jag har valt begränsa min forskning till bilförare, men parametrarna skulle även kunna användas för andra fordon. Kan vi på något sätt minimera risken för trafikolyckor så är det en självklarhet för mig att kunna bidra med min kompetens och jag hoppas att verktyget även kan användas för framtida forskning, säger Shaibal Barua.