Forskning för att förbättra funktionalitet och öka användandet av handproteser

2019-02-28 | Forskning/Samverkan

För att handproteser ska kunna bidra till ett mer självständigt liv krävs mer forskning inom området. Sara Abbaspour har undersökt hur data från muskelaktiviteter kan användas för utveckla mer exakta system för att kontrollera handproteser.

 

Sara Abbaspour

- För att kunna efterlikna en handrörelse har vi placerat sensorer på patientens underarmsmuskler för att mäta muskelaktiviteten i realtid. På så sätt har vi kunnat samla in data under olika handrörelser och dessutom kunnat testa algoritmen på gesterna i realtid, säger Sara Abbaspour.

I dagsläget använder allt för få sina handproteser, allra mest på grund av att de inte kan tillfredsställa användaren. Därför har Sara Abbaspour i doktorsavhandlingen "Electromyogram Signal Enhancement and Upper-Limb Myoelectric Pattern Recognition” valt att studera ämnet närmare och analysera hur man skulle kunna använda sig av data från muskelaktiviteter för att utvärdera hur informationen kan användas i realtid.

- För mig har det varit viktigt att hitta en lösning för att förbättra handigenkänningen för att öka användandet av handproteser. En av utmaningarna har varit att filtrera bort hjärtfrekvensen från de mätningar som vi har gjort på muskler nära hjärtat för att kunna göra det mer tillförlitligt, säger Sara Abbaspour.

Sara Abbaspour disputerade nyligen i elektronik vid akademin för innovation, design och teknik och hoppas att hennes forskning ska vara ett steg i rätt riktning mot att utveckla mer välfungerande handproteser i framtiden.