Forskaren: ”Det kan öka risken för utanförskap"

Strategier saknas för hur unga vuxna med utvecklingsstörning ska få stöd i användandet av ny teknik

2018-10-18 | Forskning/Samverkan Omvärld

Alla människor har rätt till fullt deltagande i samhället enligt svensk lag. Men den kommunala funktionshinderomsorgen saknar resurser och strategier för hur unga vuxna med utvecklingsstörning ska få stöd i användandet av ny teknik. Det kan hämma möjligheten till delaktighet i samhället för de som inte kan använda tekniken på egen hand, och öka risken för ytterligare utanförskap, säger Camilla Ramsten, forskare vid MDH.

Bild på Camilla Ramsten, doktorand vid MDH

Teknikutvecklingen har förändrat hur människor kommunicerar med varandra och hur information sprids, liksom hur samhällstjänster görs tillgängliga och hur kontakt med myndigheter går till.

– Ny teknik har förändrat förutsättningarna för delaktighet i samhället. Exempelvis sker spridning av information, kontakt med myndigheter, sociala interaktioner och kontakt med familj i dag i stor utsträckning via ny teknik, säger Camilla Ramsten, doktorand inom hälsa och välfärd vid MDH.

Många unga vuxna med utvecklingsstörning inom funktionshinderomsorgen behöver stöd i vardagliga situationer. Men, i sin avhandling visar Camilla Ramsten, att det saknas övergripande strategier för hur unga vuxna med utvecklingsstörning ska få stöd av personalen i användandet av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i den kommunala funktionshinderomsorgen. 

– Får inte de som behöver stöd hjälp med att använda tekniken, så blir risken ett socialt utanförskap, säger Camilla Ramsten.

”Vill stötta – saknar resurser”

Samtidigt som strategier saknas för hur personalen i den kommunala omsorgen ska stötta unga vuxna med utvecklingsstörning i användandet av IKT så förlitar sig organisationerna ändå på att personalen ska ge stöd.

– Personalen anser att det finns svårigheter i att ge ett sådant stöd. Dels saknas strategier för hur de ska stötta de unga vuxna och hantera olika situationer, dels handlar det om brist på organisatoriska resurser. Samtidigt visade personalen entusiasm inför att introducera och stötta användningen av IKT, men under förutsättning att de får adekvata resurser, som exempelvis smartphones eller surfplattor, från de kommunala organisationerna, säger Camilla Ramsten.

Avhandlingen visar också att de unga vuxna som på egen hand använder IKT gör det för ensamt tidsfördriv, underhållning och för sociala relationer.

– Men de tror inte att de kan få hjälp av personalen och ber därför inte om det. De unga vuxna är positiva till användning och personalen vill hjälpa dem, men resurserna för att ge stöd är väldigt begränsade och strategier för hur personalen ska hjälpa till finns inte, säger Camilla Ramsten.

– Det är tydligt att organisationerna behöver arbeta med detta på alla nivåer. I dagsläget förväntar sig organisationerna att personalen ska stötta IKT-användning, utan att det varken finns tillräckliga resurser eller någon plan för hur det ska gå till.

Camilla Ramsten Disputerar 19 oktober, klockan 13.15, i sal Delta på MDH i Västerås.

Läs mer om forskningen inom hälsa och välfärd

Läs mer om Camilla Ramsten