Föreläsning: FN:s millenniemål för en bättre värld

2012-11-06 | Student

Blir världen bättre? Ja, det beror på vem du frågar och vad du jämför med. Allt fler barn går till exempel i skolan och andelen fattiga minskar. Samtidigt ökar skillnaderna mellan de fattigaste och de rikaste. Den 20 november pratar Malin von Strauss från FN:s utvecklingsprogram, UNDP, om läget i världen, olika sätt att mäta utveckling och hur det går för FN:s millenniemål.

Milleniemålen är åtta mätbara mål som handlar om att förbättra livet för världens fattiga. Det innebär att fler människor ska kunna göra det som är självklart för oss i Sverige; att äta sig mätta, få gå i skolan och ha tillgång till rent vatten.

Datum: 20 november 2012
Tid: klockan 14.15 - 15.15

Gästföreläsare är Malin von Strauss från FN:s utvecklingsprogram, UNDP. Mingel från klockan 13.45 med kaffe, te och kanelbullar.

Arrangör: Yasmin Hassan Millenniemålambassadör 2012 i samarbete med Mälardalens högskola