Förebyggande alkoholarbete ger resultat bland studenter

2010-08-31 | Student

Nu börjar höstterminen vid landets lärosäten och för en del studenter även en intensiv period av festande. Konsumtionen av alkohol är högst bland unga vuxna och en stor del av den gruppen finns representerad inom högskolesektorn. De senaste åren har Mälardalens högskola arbetat preventivt och strategiskt för att minska alkoholkonsumtionen bland studenterna. En nyligen utgiven rapport från Folkhälsoinstitutet visar att det gett resultat. Färre studenter vid Mälardalens högskola har en riskfylld alkoholkonsumtion* än tidigare.

Under 2006 och 2007 drev Alkoholkommittén vid Socialdepartementet ett projekt bland landets högskolor för att minska alkoholkonsumtionen bland studenterna. Mälardalens högskola deltog i projektet och fortsätter nu sitt alkoholpreventiva arbete på egen hand. Resultaten är goda. Andelen studenter med riskfylld alkoholkonsumtion har gått från 41 procent till 34 procent.

Studenthälsan arrangerar aktiviteter

En del i det alkoholpreventiva arbetet vid Mälardalens högskola är att arrangera olika aktiviteter för studenterna med syfte att minska deras alkoholkonsumtion. Det handlar bland annat om föreläsningar, kampanjer och individuella stödprogram för studenter som känner oro för sin egen alkoholkonsumtion och för studenter som vuxit upp med anhöriga som haft ett alkoholmissbruk. Antal deltagare i dessa aktiviteter har stadigt ökat.

- Nytt för höstterminen är också att vi under introduktionsveckorna erbjuder en föreläsning för nya studenter om hur man minskar de negativa konsekvenserna av alkohol, säger Johanna Elmersjö vid högskolans studenthälsa.

Samarbete med regionen

Att Mälardalens högskolas alkoholpreventiva arbete är så framgångsrikt beror på flera saker, menar Johanna Elmersjö. En faktor som har spelat en viktig roll är att arbetet har skett i nära samarbete med regionen. Bland annat har kommunernas alkoholsamordnare varit delaktiga i arbetet. Även representanter från länsstyrelserna i Södermanland och Västmanland och från polisen har varit med.

- Det känns bra att högskolan ses som en viktig del i regionen och att våra studenter inte bara anses vara studenter utan faktiskt kommuninvånare. Vi har tillsammans med regionen verkligen kunnat ta ett brett tag om frågan och drivit den gemensamt, säger Johanna Elmersjö.

En annan framgångsfaktor är att arbetet har ett stöd både från Studentkåren och högskolans ledning.

Folkhälsoinstitutets rapport

Mätinstrument

* Som instrument för att mäta förekomst och förändring av riskkonsumtion har man använt Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). Instrumentet har utvecklats av Världshälsoorganisationen (WHO) och används i såväl forskning som praktik för att mäta riskfylld konsumtion. Det består av tio frågor och mäter konsumtion, tecken på beroende samt alkoholrelaterade skador. Gränsvärdet för riskfylld alkoholkonsumtion anses traditionellt och i denna studie vara ≥ 8 poäng på AUDIT för män och ≥ 6 poäng på AUDIT för kvinnor.