Fördjupat samarbete mellan MDH och Eskilstuna kommun

2015-12-11 | Forskning/Samverkan

Idag, fredag 11 december, tecknar MDH och Eskilstuna kommun ett nytt samverkansavtal med fokus på ett starkt näringsliv, en ökad social hållbarhet, en energieffektiv miljö samt Eskilstuna som en attraktiv studentstad.

 

 

– Vi måste fortsätta knyta ihop kommunen och MDH för att tillsammans driva Eskilstuna mot en positiv utveckling. Vi har haft ett bra och fruktbart samarbete under flera år och jag är glad över att det nya samverkansavtalet möjliggör ett nära och långsiktigt samarbete mot gemensamma mål för att bygga ett starkare Eskilstuna. Det är viktigt att vi går tillsammans, säger Pär Eriksson.

Det fördjupade samarbetet bidrar till att parterna kan skapa ytterligare förutsättningar för att Eskilstuna ska ligga i framkant när det gäller ett hållbart och starkt näringsliv. Fortsatta forsknings- och studentprojekt i samproduktion med kommunens näringsliv bidrar till att företagen kan växa och att konkurrenskraften stärks vilket ger en stabilitet i staden och en trygghet för stadens invånare.

– MDH vill vara med och bygga framtidens Eskilstuna. Genom att samverka på flera fält kan vi stärka både högskolan och kommunen och därmed skapa nytta och värde för stadens invånare och våra studenter, säger Karin Röding, rektor vid MDH.

Samverkan mellan parterna skapar också förutsättningar för att Eskilstuna ska bli en mer attraktiv studentstad. Ett nytt campus ger Eskilstuna ett mervärde då det bidrar till en mer tilltalande stad att bo i och även flytta till. Ett nära samarbete med högskolan gör också utbildningarna mer attraktiva för studenter likväl som att studenterna blir mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Avtalssigneringen sker i Fristadssalen i stadshuset i Eskilstuna klockan 15.40–16.00.