Förbättra din tyska och få arbetslivserfarenhet i Tyskland

2014-12-19 | Student

Från och med hösten 2014 erbjuds studenter på Mälardalens högskola (MDH) möjligheten att läsa fortsättningskursen i tyska i Tyskland kombinerat med praktik på en tysk arbetsplats. Studenterna Johanna Wretman och Karl Johan Klang menar att erfarenheten inte bara fördjupat deras tyskakunskaper och gett dem värdefull internationell arbetslivserfarenhet utan dessutom gett dem goda förutsättningar för ett framtida arbetsliv.

– Mina chanser att få jobb inom turistbranschen har ökat avsevärt efter den här kursen, säger Johanna Wretman.
– Kursen lägger en stabil grund för det tyska språket, vilket har blivit ett naturligt sätt att uttrycka sig på och det är alltid bra för att öka chanserna till jobb. Det har dessutom inneburit att man kommit i kontakt med arbetsgivare från olika företag och fått erfarenhet av dessa, säger studenten Karl Johan Klang. 

MDH-studenterna som läser fortsättningskursen i tyska i Köln Tyskland har praktik i 13 veckor på tysk arbetsplats i Düsseldorf eller Köln med omnejd. Johanna Wretman kombinerar tyskastudierna med praktik på turistinformationen i Düsseldorf. Karl Johan Klang som är färdigutbildad pilot har valt att läsa tyska och få insyn i flygbranschen genom att praktisera på DLR (Tysklands forskningscentrum för luft- och rymdfart) i Köln.

Förbättrade sina muntliga tyskakunskaper 

Johannas roll på turistinformationen i Düsseldorf har varit att prata med turister och vägleda dem i deras vistelse i Düsseldorf samt att sälja biljetter till konserter och sportevenemang i hela Tyskland. Erfarenheten gav henne inte bara arbetslivserfarenhet utan även chansen att förbättra sina muntliga kunskaper i tyska.

 

– Jag valde att arbeta som turistinformatör då det är ett väldigt kommunikativt yrke och jag ville öva på min muntliga förmåga. Jag har blivit mycket säkrare och vågar tala högt och tydligt, trots att min tyska inte är perfekt. Jag har även lärt mig otroligt mycket om kundservice och vad den branschen innebär, säger Johanna.

Erfarenheten har stärkt Johanna på flera sätt.
– För mig har det varit en jättebra arbetslivserfarenhet. Jag har lärt mig vad jag gillar och inte gillar samt vad jag vill sträva efter. Man växer även som människa efter att genomgå de utmaningar som kommer av att jobba som ensam svensk bland tyskar, säger Johanna.

Fick en unik inblick i det tyska arbetslivet

För Karl Johan Klang var kursen en unik möjlighet att få en djupare inblick i Tysklands arbetsliv samtidigt som han fick lära sig tyska språkbruk och termer inom flygbranschen via hans praktik på tyska DLR.  

– Praktiken ger en möjlighet att testa ett område som passar ens intresse och bakgrund, men som man kanske inte nödvändigtvis redan måste vara fullt utbildad till. Jag fick chansen att både sätta mig in i hur flygbranschen fungerar, samtidigt som jag fick fördjupa mig inom ett intressant område, säger Karl Johan. 

 

I Karl Johans fall handlade det om fördjupande kunskaper inom tekniska områden, närmare bestämt förbränning i jetmotorer, då hans arbete till största delen var att simulera och visualisera förbränningen med hjälp av olika datorprogram. Till exempel ett förbränningsförlopp i en ny variant av en brännkammare, eller aerodynamiskt flöde kring ett objekt.

Via kollegorna på arbetsplatsen fick Karl Johan även en insyn i yrkesbranschen och vardagslivet i Tyskland.
– Kontakten med kollegorna på praktikplatsen bidrog till att jag fick en väldigt jordnära och realistisk bild av Tyskland och framför allt vardagen i arbetslivet, som kanske är svår att få med endast språkstudier, säger han.

Karl Johan planerar nu att söka arbete hos Lufthansa och andra tyska flygbolag. Johanna Wretman kommer att söka jobb i Sverige inom kundservice eller på turistinformation där hon får möjlighet att använda tyskan. 


Fortsättningskursen Tyska i Tyskland med praktik vänder sig till studenter som har läst minst Tyska 1, 30 högskolepoäng (hp). Vårterminens kurs Tyska 1, 30 hp på MDH är öppen för sen anmälan. Sista ansökningsperiod för fortsättningskursen Tyska i Tyskland med praktik under höstterminen 2015 är 15 april.
Vid eventuella frågor kontakta studievägledare Malin Lundin, tel. 021-10 70 50, malin.lundin@mdh.se