Fokus på språkundervisning för nyanlända – utmaningar och möjligheter

2016-10-17 | Forskning/Samverkan Utbildning

Språket sägs ofta spela en nyckelroll för integrationen i det svenska samhället. Den 25 oktober anordnas en heldagskonferens där språkundervisning för nyanlända får stå i fokus.


Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) bjuder in till heldagskonferensen ”Utveckla din SFI-undervisning” den 25 oktober. Konferensen, som är fullbokad till sista plats med nära 200 lärare och utbildningsledare inom SFI, kommer att arrangeras på MDH i Eskilstuna.
– Konferensen kommer att handla en hel om vad som krävs av en SFI-lärare utifrån läroplan och kursplaner. Det blir föreläsningar om detta, men det blir också föreläsningar om hur man praktiskt arbetar i klassrummet. Sedan kommer det också bli möjlighet för alla konferensdeltagarna att diskutera arbetsformer och bedömning i smågrupper, säger Karin Sheikhi.

Hon menar att det finns ett stort behov att forska i de här frågorna och ser också ett stort värde i att samla så många utbildningsverksamma inom området för att utbyta praktiska erfarenheter. 
– Frågor om nyanlända vuxnas kunskaper i svenska är också ofta i den politiska hetluften. Man kopplar gärna samman språkkunskaper med integration, och därför finns det behov att forska om dels hur man lär sig ett andraspråk som vuxen och hur man undervisar om det. Sedan är det också viktigt att studera hur sådana här samband mellan språkkunskaper och integration kan se ut.

Klart är att SFI-undervisningen står inför en stor utmaning. Men det finns också tekniska möjligheter som man redan är bra på att ta tillvara.
– En svår utmaning nu är det stora bristen på lärare inom SFI. Vi behöver utbilda många lärare snabbt. Men SFI-undervisningen ligger i framkant när det gäller att vara lyhörd för den tekniska utvecklingen. På konferensen får vi bland annat en föreläsning om det och hur man kan arbeta med hjälp av appar. MDH ordnar också en workshop för SFI-lärare just om detta i november, säger Sheikhi.
 

Kommande MKL-aktiviteter i oktober:

18 oktober
MKL-dagarna (fokus på grundskola 4-9 och gymnasiet.
Tid: 14.00-17.00.
Plats: MDH, Eskilstuna.

20 oktober
Inkluderande lärmiljöer – Barn och elever med intellektuell funktionsnedsättning.
Tid: 13.00-17.00.
Plats: MDH, Västerås. Läs mer om konferensen här!

25 oktober
Utveckla din SFI-undervisning – praktik och didaktik i språkundervisningen
Tid: 09-00-16.00.
Plats: MDH, Eskilstuna.
Den 22 november kommer också en workshop om appar och tekniska möjligheter inom SFI-undervisningen . Också den håller på från klockan 9.00 till 16.00 i Eskilstuna.  

Om MKL:
Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning inom utbildningsvetenskap. Genom MKL samverkar högskolan med förskolor och skolor i Sörmland och Västmanland.

Inom ramarna för MKL bedrivs forskningsbaserade skolutvecklingsprojekt och kompentensutveckling för personal i förskola och skola. MKL erbjuder fysiska och digitala mötesplatser mellan forskare, studenter, förskollärare, lärare, rektorer och andra personer med intresse för skolutveckling.