Flytt av linjeföreningar - replik dagens VLT

2011-11-03 | Student

MDH tycker att linjeföreningarna är viktiga och gör ett ovärderligt arbete för att stärka både studentlivet och högskolan i stort. Linjeföreningarnas lokaler ska inte på något vis tas bort, utan flyttas bara till Kårhuset.

Angående gårdagens debattinlägg från högskolans linjeföreningar kan vi inte annat än beklaga att problemet har uppstått. Högskolan tycker att linjeföreningarna är viktiga och gör ett ovärderligt arbete för att stärka både studentlivet och högskolan i stort. Linjeföreningarnas lokaler ska inte på något vis tas bort, utan bara flyttas till Kårhuset. Hela högskolan omfattas av en stor lokalomflyttning och många verksamheter påverkas, så även linjerföreningarnas. I tisdags hölls ett möte med linjeföreningarna och högskolan kommer att återkomma med ett kompletterande förslag på lokallösning i samband med flytten till Kårhuset.