Flow batteries ger vinster både för miljö och ekonomi

2017-10-19 | Forskning/Samverkan

På MDH pågår just nu forskning kring hur man kan utveckla flow batteries; en teknik för att ladda upp befintliga batterisystem genom att byta urladdad flytande lösning så kallad elektrolyt. Ingen snabbladdning med höga eleffekter behövs. Vinsterna med flow batteries är många, både för miljö och för ekonomi.

Flow batteries laddas med hjälp av kemikalier som litium, nickel, kobolt och/eller manganoxid, uppslammade i ett lösningsmedel, som kan vara vatten eller ett organiskt lösningsmedel. Man har två olika elektrolyter som skiljs åt av ett slags filter (polymermembran). Då batteriet börjar bli urladdat byts bara elektrolyten, alltså lösningen, ut, ungefär som när man tankar en bil. Laddningen av elektrolyten kan göras på en stationär anläggning med hjälp av till exempel solcellsteknik. Man behöver alltså inte vänta på att batteriet ska laddas vid ett eluttag, vilket är en väsentlig skillnad jämfört med vanliga batterier. Samma typ av teknik kan användas i fordon eller i fastigheter.  

Fördelen med så kallade flow batteriers är många:
- Det bästa med den här tekniken är att den är så flexibel. Vi kan nyttja samma batterikonstruktion och samma system och enbart fylla på med nya kemikalier när batteriet behöver laddas. Det sparar tid, förklarar Erik Dahlquist, professor i energiteknik vid MDH.  

Kostnadsmässigt har det också många fördelar. 
- Kostnaden för själva batteriet kan exempelvis hamna på 10 000–20 000 kronor för själva batteriet vilket är att jämföra med 100 000 – 200 000 kronor för ett ”vanligt” batteri. I princip leasar man elektrolyten när man tankar, vilket gör att kostnaden inte tas direkt av bilägaren. 

Målet med MDH:s forskning kring flow batteries är bland annat att man ska kunna komplettera elektriska tåg och andra tunga fordon med den här typen av batterier, och därmed ersätta dieseldrift.